Familiens Hjemmeside

Velkommen til vores hjemmeside

De to personlige intelligenser: (Læs mere - klik videre)

    1.    Den intrapsykiske intelligens

        (den personlige intelligens, det personlige indre)

    2.    Den interpsykiske intelligens

        (den sociale intelligens, den personlige omverden)

De fem øvrige intelligenser:

    3      Intelligensen for det sproglige

        (syntaks og evne til at benytte sproget m.m.)

4.    Intelligensen for det musiske

        (tonehøjde, melodi og rytme)  

5.     Intelligensen for det matematisk-logiske

        (kaldes også videnskabelig tænkning)

6.    Intelligensen for det spatiale eller rumlige

        (overblik, bedømmelse af afstande m.m.)  

7.     Intelligensen for det kropslige-kinæstetiske

        (grov- og finmotorik)

VIDEN TIL FOLK.

der er nogle som ikke ønsker at i får viden og reglsæt som kan bruges derfor laver jeg mine sider om, venter?

livet.

Ja jeg skal igang med at skrive om hvem jeg kan takke for det gode i mit liv, der ventes?