LIDT HUMOR. FRA EN KLOG VEN.

 

Jeg er ofte blevet beberejdet at bruge korte sætninger og kvajede kommentarer, oneliners , i debatten. Det tager jeg til mig, og medgiver at jeg ikke er den største kunstner på dette område.

Det var der imod Storm P, som samtidig af min lektor på seminariet blev kaldt Danmarks største pædagog.

Her er nogle prøver på hans kunst:

af  og til snakkes der om Jordens Undergang.
- Ja, men det er som regel en Overgang!

Ak ja, selv den stærkeste cigar bliver engang til aske.

Alting skal rives ned - undtagen Gulerødderne - de skal rives op!

At sparke ud med Benet og sige Hopla, opfattes ofte som et Tegn paa Livsglæde.

Berømmelsens tinde har intet rækværk.

Da en sag kan ses fra flere sider, vil jeg bede tilhørerne om at sætte sig i en rundkreds.

De bidende Bemærkninger kommer egentlig først, naar man har mistet Tænderne!

Den største Skuespilkunst oplever man altid udenfor Scenen.

Der er ejendommeligt at tænke sig, at der findes bevaret Porcelæn fra det sekstende Aarhundrede, naar man betænker, hvor meget der er slaaet i Stykker siden den Tid!

Der er meget ofte kun et Hanefjed mellem Litteratur og Makulatur!

Der er noget tragisk i, at man for at få en Fugl til at stå stille bliver nødt til at udstoppe den!

Det bedste er naturligvis en god samvittighed
- og det næstbedste er en god sagfører.

Det bedste, jeg ved, er at ta'e en god Bog og lægge sig paa Divanen og faa en ordentlig Lur!

Det er da en tosset Verden, vi lever i.
- Den er, som den altid har været - det er os, som er tossede!

Det er en misforståelse, at man ikke kan more sig uden spiritus, men det er da heldigvis en misforståelse, der sjældent opstår.

Det er et Selvportræt.
- Saah - hvem har malet det?
- Det har jeg selv!
- Naa - hvem forestiller det?

Det er meget beklageligt, at man river smukke, gamle Bygninger ned og bygger grimme nye - det burde jo være lige omvendt.

Det er mig uforståeligt, at det kaldes lyntog, når man må stå i timevis for at få billet.
Det er nogle yndige Blomster - hvad hedder de?
- Andersen!

Det er sjette gang i dag jeg har ventet 20 minutter i telefonen efter at der er sagt: Et øjeblik!

Det er utrolig, så let man kan bære andres bekymringer.

Det er utroligt saa De ligner Deres Bror!
- Ja, umaadeligt, det er nemlig min Bror, De taler med.

Det kræver ærlighed at sælge elastik i metermål.

Det upraktiske ved kold and er, at den skal steges først.

Det var en Æblekage, som Mor lavede den
- før hun begyndte at spille Bridge og ryge Cigaretter!

Du er alligevel ikke saa dum, som du ser ud til.
- Nej - det er netop Forskellen paa os to.

Egentlig skulde jeg hvile mig - men jeg gider ikke.

En lille mand kan kaste stor skygge…

Er De Optimist? - Nej - jeg er Bagermester.

Et Synonym er et Ord, man kan bruge, naar man ikke kan stave det, man tænkte først!

Fluer kan leve i fjorten Dage uden at tage Føde til sig - men de vil ikke!

For at finde ud af det, må man først finde ind i det
- men har man endeligt fundet ind i det, så er det ikke til at finde ud af!

For mig kan De gøre, hvad De vil!
- Tak, det gør jeg saa sandelig heller ikke!

Fransk er meget nemt - Hest hedder cheval, og saadan er det hele vejen igennem!

Ganske vist er jeg Romantiker
- men med Hensyn til Bøf er jeg absolut Realist!

Han var tyve Aar om at skrive dette Værk, saa man maa sige, at femogtres Øre er billigt!

Har De Hummer?
- Ja, det er ganske lille - men der er en dejlig Udsigt!

Har De prøvet Fluefiskeri?
- Nej, hvad bruger man som Madding?

Har du langt hjem?
-Lige om Hjørnet - og saa til Gentofte.

Har du læst noget af Zola?
- Ja - Gøngehøvdingen!
- Ja, men den er ikke af Zola!
- Naa - men jeg har læst den alligevel!

Har man ikke andre Glæder her i Livet, saa har man dog Selvglæden!

Hele Vinteren gaar de og længes efter Solen
- og naar den saa kommer - ta'er de sorte Briller paa!

Hvad kan det nytte man kan græsk og latin,
når det eneste ord man har brug for er akvavit.

Hvad mener du om en ny og bedre verden?
- Jeg kunne bedre lide den gode gamle.

Hvis alle havde det ligesaa godt som jeg, saa havde de det ikke saa godt.

Hvis vi ikke skulde ses forinden, maa jeg saa ønske Dem Glædelig Jul.
- Tak i lige maade og godt Nytaar, Glædelig Paaske og Pinse og til Lykke med Fødselsdagen!

Hvordan bliver man Eksistentialist?
- Simpelthen ved at lægge Armene overkors og se dybsindig ud!

I Oldtidens Litteratur staar der intet om Fluer
- men de skal nu nok have været der alligevel.

Intet er dog fuldkomment her i Verden
- selv en Solsikke kaster Skygge!

 

 
Jeg fik brev fra Hansen i Amerika igår.
- Tænk, lever han endnu?
- Det skrev han ikke noget om.

Jeg faar min Kone modelleret for tiden.
- Naa, ja - jeg faar malet min Entré.

Jeg gaar i Vandet hele Vinteren!
- De gaar vel hjem og spiser?

Jeg har ofte spekuleret over,
hvad Victor Hugo egentlig hed til Efternavn!

Jeg har tit tænkt paa at skrive en Bog
- nu tænker jeg paa det igen!

Jeg hører, du spiller Violin.
- Umuligt - den ligger derhjemme!

Jeg maa altsaa ikke sige Æsel til Borgmesteren?
- Det fremgaar af den Dom, De netop har modtaget.
- Men maa jeg gerne sige Borgmester til et Æsel?
- Det kan ingen forbyde Dem!
- Naa, saa farvel hr. Borgmester.

Jeg ringede i Gaar, men du svarede ikke.
- Naa, var det dig.

Jeg siger bare, at man skal være glad for vejret, så længe man kan trække det.

Jeg spiller al Ting efter Gehør.
- Naa - men De hører maaske ikke saa godt!

Jo længere man præker for Ungdommen,
des ældre bliver den - og saa er det for sent!

Jo ældre de gamle Ordsprog bliver,
desto bedre passer de til Tiden.

Kunst er det, man ikke kan.
Hvis man kunne, var det jo ingen kunst.

Livet er en Cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen og gaar ud.

Livet er en gåde. Løsningen står på bagsiden.

Livet er en Ørken - og vi er Kamelerne.

Livet er herligt - men intet er dog som et stort velskænket Glas Øl!

Livet er svært - men matematik er sværere!

Man gaar ofte og tænker paa noget, som man ved at tænke nærmere over kan tænke sig at være ganske utænkeligt.

Man har gjort det umulige muligt; det er umuligt, at det kan være muligt, men det er muligt, at det er umuligt.

Man kan lære umådelig meget af de gamle ordsprog,
men man gør det ikke.

Man kan opbevare alt i Spiritus - undtagen en Hemmelighed.

Man siger jo, at Historien gentager sig.
- Det vil jeg da ikke haabe!

Man skal aldrig glæde sig før Dagen efter!

Man skal altid starte fra Bunden.
- Ja - undtagen naar man skal lære at svømme!

Mange millioner mennesker render forvirret om på jorden for at finde den længste vej til graven.

Min gode Mand - man skal aldrig græde over spildt Mælk.
- Jamen - det var ikke mælk!

Min mening er nu den, at hvis vi alle sagde vor ærlige meing, så var der overhovedet ingen mening i noget som helst!

Min Ungdom gik med Drømmerier
- og nu maa jeg tage Piller for at falde i Søvn!

Modvind er en god ting
- når man skal den anden vej!

Måske har jeg modsagt mig selv i aften. Men hvad jeg har sagt, står jeg ved.

Naar de Unge bliver gamle, begynder de at kritisere de Unge!

Naar der bliver Tale om Forstaaelse af Kunst, maa der være noget i Vejen med en af Delene Når kunst kræver en forklaring, er der altid noget muggent ved den.

Naar man taler om Solen, saa skinner den - siger et gammelt Ord. Saa forstaar jeg ikke, hvorfor man ikke taler om den.

Om jeg har et sæt aflagt tøj? - Jamen, det går jeg i det hver dag!

Saxofonen er det eneste Instrument, som lyder ens, mens man lærer at spille, og naar man har lært det!

Selv et Ølglas er Arkitektur.
- Ja, det kan der være noget i.

Selvom en Roman ikke ender godt,
saa er det i hvert fald godt, at den ender!

Skal vi gaa en Tur?
- Ja - saa mødes vi her bagefter!

Somme tider går jeg rundt og morer mig uden at vide hvorfor - det er nok derfor jeg morer mig.

Søndagen var en yndig, fredelig Dag,
indtil man opfandt Græsslaamaskinen!

Tiderne er efterhånden blevet sådan, at hvis man opfører sig normalt, så er man ikke rigtig klog.

Tilværelsen er i Virkeligheden nederdrægtig,
men man har jo ikke andet end den.

Tro mig, min kære Blikkenslagermester, vi kan godt være enige om, at der siges en Masse Sludder og Vrøvl her i Verden.
- Ja - naar De selv siger det, Hr. Møller.
Tror De paa Tankeoverføring?
- Absolut - hvor meget drejer det sig om?

Vi har vist ikke set hinanden før?
- Nej - men vi kan gaa ud og komme ind igen - saa har vi det!

Vi Mennesker er sat her paa Jorden for at hjælpe andre!
- Naa, hvorfor er de andre saa sat her?

Vil man låne af sine venner, bliver man uvenner
- og dem kan man ikke låne af.