Dagbog
HER KOMMER EN MEGET KRAFTIGT ADVARSEL OM TUNGMETALFORGIFTNING.

HVORDAN HAR JERES HELBRED DET. LÆR OG TÆNK.

 

 
   
          "Almindelig" tandlæge

            Behandlinger
            Kvalitetsgaranti
            Priser
            Klinikken / Medarbejdere
            Nyheder

          Særlige Kompetencer
        
            Amalgamsanering / Kviksølvfri
           Kosmetisk Tandbehandling

            Tilbage til  forsiden
 
  

Klinik For Tandsundhed

    Amalgamsanering

     Amalgamsanering
    Giftsymptom
    Beskyttelse ved
       udboring af
       sølv
fyldninger

 
  Kviksølvfyldning
 
 Helheds  -
       tandbehandling -
       Meridianbaner

 
    Se kviksølvdampe
       på video


    Fakta om
       kvisølv/amalgam

    Dokumentation for
       amalgams giftighed

 

Symptomer på kronisk tungmetalforgiftning

Test her om du er påvirket af dine amalgamfyldninger:

Kviksølv påvirker mange organdele i kroppen. Det viser sig ved karakteristiske fejlfunktioner hvoraf blot de mest almindelig kendte er anført nedenfor. Da der er særlig stor og mærkbar virkning på nervesystemet er reaktionerne for denne organdel nærmere specificeret samt de deraf afledte psykiske virkninger af fejlfunktionerne.

Er du interesseret i en vurdering af om du lider af kronisk kviksølvforgiftning kan du sætte ingen eller 1/ henholdsvis 2 krydser (afhængig af problemets størrelse) ud for de fejlfunktioner du kan bekræfte. Herefter kan du få en samlet vurdering af en tandlæge på klinikken om der er så mange og så vægtige tegn til stede at en tungmetalforgiftning ikke kan udelukkes.

Næste trin er en udredning af din sygehistorie omkring de områder du har markeret, samt en undersøgelse som udelukker, at der kan være tale om lokale tandproblemer eller sygdomme af anden art, som har symptombillede der ligner tungmetalforgiftning.
Hvis det ønskes kan der herefter foretages andre undersøgelser hos bl.a. læge, for yderligere sandsynliggørelse af mistanken om kronisk tungmetalforgiftning.


Organdele med belastningssymptomer

HUDEN:
Sår og hudeksemer (eks. Psoriasis)

SLIMHINDER:
Let til blødende tandkød eller løsnede tænder (parodontose)
Blister og sår i munden (kaldet After og leucoplacia oris)

Sår på læber og kønsdele (kaldet Herpes)
Svampe på slimhinder (kaldet Candida)
Kronisk snue
Kæbe- og Bihulebetændelser
Irriteret hals og slimhinder
Trykken i maven - oppustet mave - megen luft i maven.
Diarré eller forstoppelse
Hyppige urinvejsinfektioner

KREDSLØBET:
Hænder og fødder er kolde/stive
Svimmelhed
For lavt eller for højt blodtryk
Smerter i hjerteregionen

MUSKELVÆV:
Trætte muskler/svage muskler(delvis neurologisk)
Ømme muskler
Muskelsitren
Lammelser
Kramper
Smerter i ansigt, nakke, ryg og ben
Spændinger i ansigts- og tyggemuskulaturen
Ischiaslignende smerter
 KIRTLER:
Forøget spytmængde
Øjnene løber i vand

NERVEVÆV:

Hovedpine
Trykken i hovedet
Synsforstyrrelser: nærsyn - tågesyn - tunnelsyn
Urenheder i synsfeltet
Høreforstyrrelser - susen - klapren - Tinitus

Psykiske forstyrrelser som følge af fejlfunktion af nervevævet i hovedet
og nervetrådene i resten af kroppen:

Træthed i alle grader - til ulidelig træthed
Nedsat intellektuel formåen
Manglende koncentrationsevne
Dårlig korttidshukommelse
får "skøre associationer"/tossede ideer
rastløshed
indre ulyst
angst
depression
søvnløshed/eller behov for hyppig søvn

Sænkede reaktionsgrænser på sociale påvirkninger:
Bliver let irritabel/er”svær at omgås”
Lav stresstærskel
Svært ved at tåle kritik
Menneskeskyhed
Vanskelig ved at se sammenhænge
Svært ved at prøve nyt i arbejde/ændrede arbejdsfunktioner

Det traditionelle behandlersystem fejldiagnostiserer ofte kronisk kviksølvforgiftning i form af den udtryksform den kan have i kroppen som enkeltstående fysisk(somatisk)lidelse,
psykisk lidelse eller blandingsform(psykosomatisk) lidelse "af ukendt årsag!"
Behandlernes indsats i relation til en sådan
fejldiagnose består ofte af en symptomatisk behandling rettet mod denne udtryksform
- eller ingen behandling.
Typiske diagnoser("Sygdomme") af denne karakter kan være:


Stress, Psykisk lidelse, Autisme, Parkinsonisme,
Fibromyalgi, Allergier, Hudproblemer, Gigt, B12-mangel, Kronisk bihulebetændelse og andre kroniske betændelser, Kroniske tyktarmslidelser (Morbus Chron)
Hypoglykæmi (lavt blodsukker)
Diabetes mellitus (sukkersyge)
Syns- og høreforstyrrelser, Dissemineret schlerose,
Amytrofisk lateral schlerose (ALS)
Hjertelidelser, Forhøjet blodtryk, brystkræft, mv.
 
 
   
 

Klinik For Tandsundhed. Tobaksgården 3, 8700 Horsens  tel. 75 61 27 77. E-mail klinik@klinikfortandsundhed.dk
 
 

 Webdesign:Varberg.dk
Jeg må sige til jer dette her er grimt-meget grimt, så jeg håber at i tager det meget alvorligt. 

læs og lær. dette er atter en advaresel om tungmetaler.

Sist endret: 29. sept. 08

 

Parkinson og tungmetaller

Behandling av tungmetallforgiftning

Akupunktur ved Parkinsons Sygdom

Alternativ behandling

Kost

 

Tidlig i 2004 sendte Hanne Koplev ut en mail som åpnet med ordene ”Kære medpasient”.

Hun hadde funnet frem til en del av oss som har kommet inn på egne tungmetallproblemer på internet. Det var en kort melding som fortalte om grep hun hadde tatt og at resultatet var at hennes parkinson-symtomer langsomt avtok.

Men det ble også invitert til utveksling av mer erfaringer. Det er det blitt mye av.

 

Hun har også fått andre parkinsonpasienter til å prøve sin egen vei når det gjelder tungmetallanalyse og behandling.

 

I motsetning til meg har hun tung faglig ballast, som dyrlege og akupunktør.

I desember 2004 lot hun latt trykke en artikkel i medlemsbladet til Dansk Parkinson Forening. Den har jeg fått lov til å gjengi her: Hvor der er en vilje, er der en vej. Den er i 2006 omarbeidet til: En beretning om Parkinsons Sykdom.

 

Hygg deg gjerne også med artikkelen Mr. Parkinson og Parkinsons Sygdom.

 

Når hun, med sin dyrlegebakgrunn, uttaler seg om kosthold i relasjon til et helseproblem hun selv har, synes jeg det er all grunn til å lytte. Hun viste meg tidlig sine tanker på dette området og har nå gitt meg lov til å gjengi  artikkelen Kost og Parkinsons Sygdom. Les nå gjerne helst en oppdatert versjon her.

 

En akupunktør som har Parkinsons sykdom har trolig gode forutsetninger for å gi spesielle råd til kolleger og andre som driver med beslektede terapier. Noen av disse har hun samlet i Kompendium i behandling av parkinsonpatienter.

Med sine femti sider er jo dette først og fremst noe en pasient kan henvise sine terapeuter til. Men det er også lagt til rette slik at enkelte avsnitt kan leses uten faglig bakgrunn.

Artikkelen Tungmetaller og Parkinsons Sygdom kom i 2005. Den kunne nesten like godt hatt overskriften ”Tungmetaller og sykdom”. Først og fremst får du oversikt over samspillet mellom de mange tungmetallene som vi både kan ha for lite og for mye av i kroppen. Og den kan få deg til å tenke på at det virker noe tilfeldig om ubalanser her slår ut i det ene eller det andre helseproblem.

Hanne Koplev er blant de aktive i flere debattfora for parkinsonpasienter. Hun anbefaler medpasienter å orientere seg og delta på for eksempel disse: http://www.parkinson.dk/ ,  http://www.parkinson.se/ ,  http://www.hotforum.dk/hotforum/instance/7BFF3AA8.nsf  og http://www.parkinson.no/ .

Hun gjør oppmerksom på, at man ikke bør skrive om tungmetaller i det svenske debattforum for parkinsonpasienter, idet dette medfører utestenging fra forumet.

I slike pasientfora er det ofte behov for litt friskt blod. Eller som hun selv sier det i noen sammenhenger: "Det er på tide, at der blæser nye vinde."

Som et eksempel på Hannes innlegg, så forsøker hun å starte opp en debatt om kombinasjonen av flere typer medisin, da en del parkinsonpasienter medisineres både med antidepressiva og antiparkinsonmedisin. Kan antidepressiva her være mer til skade enn til hjelp? Denne problemstillingen belyses i et innlegg på nettforumet til den danske parkinsonsforening.

Hun holder gjerne foredrag om emner som akupunktur, årsakene til Parkinsons Sykdom og om tungmetaller. Vil du kikke på et om akupunktur? Det er i utgangspunktet skrevet og holdt for akademikere og terapeuter uten tidligere kjennskap til akupunktur. Men du som ikke har faglig bakgrunn vil nok kunne glede deg spesielt over omtalen av den kinesiske filosofen som ligger til grunn for akupunkturen.

Her er et foredrag om Tungmetaller og Parkinsons sykdom skrevet for parkinsonpasienter (sept. 2007). Først finner du den aktuelle parkinsonforeningens introduksjon av henne. En legespesialist med ekspertise på diagnostisering og behandling av tungmetallforgiftning peker på at foredraget også med fordel kan holdes for leger. Dette foredraget kan du også lese på svensk her.

Hanne Koplev deltok på Luxembourgkonferansen 10. nov. 2007. Den samlet resurspersoner som arbeider for et forbud mot amalgam.

 

 

Tungmetallforgiftning, miljø og nevrologiske sykdommer

Du som har satt deg inn i problematikken omkring tungmetallene er sikkert oppmerksom på at det ved samtidig forgiftning med flere tungmetaller kan oppstå en synergieffekt, hvor en lett forgiftning med et tungmetall sammen med en lett forgiftning med et annet tungmetall kan medføre en alvorlig tungmetallforgiftning. Dette kan være aktuelt i kombinasjonen av amalgamforgiftning/kviksølvforgiftning med unødig tilførsel av kobber fra miljøet. I et skriv til den danske miljøminister blir et slikt problem tatt opp. Det gjelder spørsmålet om grisefor tilsettes kobber av størrelsesorden 6-34 ganger dyrenes behov. Klikk her for å lese brevet.

Det ble besvart av Skov- og Naturstyrelsen innenfor ministeriet. Vår avskrift av innholdet kan du lese her.

Artikkelen "Landbrugets forurening med kobber" kom i 2006.

I dag (2006) blir man mer og mer oppmerksom på helseproblemene til tannlegeassistentene og deres barn og kan vanskelig knytte dem til annet enn kvikksølv.

I et brev til beskæftigelsesministeren (tilsv. norsk arbeidsminister) kommer Hanne Koplev inn på svakhetene ved mye kvikksølvforskning. (Brevet kan med fordel leses som pdf-fil her.) Særlig bekymrer det at så mange fester lit til den typen forskning som trekker slutninger om kroppens grad av forgiftning ut fra forekomsten av de aktuelle tungmetaller i hårprøve samt i transportvæsker som blod og urin. Nederst i skrivet finner du den lange oversikten over de viktigste kopimottakerne i fagmiljøer og det politiske miljø.

Svaret fra ministeren finner du her.

Det ble besvart slik:

I 2006 søkte Hanne Koplev Dansk Parkinson Forening om midler til forskning på sammenhengen mellom tungmetallforgiftning og Parkinsons Sykdom.

Søknaden, som er skrevet for lekfolk, forteller mye om hvilke skader tungmetallforgiftninger kan medføre, og hvordan man kan diagnostisere og behandle.

 

I oktober 07 ba den danske forskningsstyrelsen om innspill når det gjelder forskningsbehov de nærmeste årene. Hennes bidrag kan du lese her.

 

 

Avgiftning med mer

For sikker påvisning av tungmetallforgiftning benytter man oftest provokasjonstester. Via piller eller injeksjoner kan man få bundet opp tungmetaller fra kroppens depoter på en slik måte at de føres ut i blodbanen. Blodprøver eller urinprøver før og etter slik testing vil da kunne gi innblikk i mengden av opphopet tungmetall i organismen. Medisinen som brukes kalles på engelsk for Chelating agent og på norsk gjerne kelat-danner. Dette er midler som må omgåes med forsiktighet da de medfører provosert avgiftning som ikke alle tåler like godt. Noen vil av den grunn gjerne stille seg skeptisk til bruk av slik medisin. Denne problemstillingen belyses nærmere her.

Er du blant dem som allerede har tatt en test med Dimaval, Atamir eller DMSA? Da vil Hanne Koplev svært gjerne få knyttet dine erfaringer til en samlet undersøkelse. Resultatet kan da benyttes til å forsøke å få de offentlige helsevesener til å tilby provokasjons-test til nevrologiske pasienter. Dette kan best skje ved at du benytter hennes skjema som du besvarer anonymt. Spørsmål som du ikke kan eller vil svare på hopper du bare over.

Hun har (i 2005) innsamlet data fra provokasjonstesting av femten parkinsonpasienter for tungmetallforgiftning. Her gås det, i en av konklusjonene, langt i retning av å mistenke at udiagnostisert tungmetallforgiftning er temmelig utbredt og kan være en årsak eller medvirkende årsak til nevrologiske sykdommer.

Det er trist å måtte konstatere, at uvitenhet fratar pasientene muligheten for behandling ved en eventuell tungmetallforgiftning.

Test af 15 parkinsonpatienter for tungmetallforgiftning ved provokationstest. Med tilhørende skjematisk oppstilling Skjematisk oppstilling av testresultatene. Materialet er primært skrevet for leger, tannleger og biologer med interesse for tungmetaller og sykdommer.

Det er våren 2006 oppdatert med et større pasientmateriale, men kun i en engelsk versjon. Provocation tests for Heavy Metal toxicity in 18 patients with Parkinsons disease.With an updated diagram:  Diagram updated 03.15.2006

Dette materialet har i 2005 vært brukt som innlegg til en internasjonal kongress i Prag om "Toxic Metals as a Key Factor in Disease".

Du kan gå inn på http://www.melisa.org/conferences.php  og finne konferansen 12th MELISA(r) Study Group fra år 2005.

Eller direkte på disse to linkene: http://www.melisa.org/popup/12-group.php eller http://www.melisa.org/popup/12-group-summary.php

Hanne Koplev opplyser at der pr. september 2007 er testet 37 parkinsonpasienter med provokasjonstest. Av disse har 34 fått påvist kronisk tungmetallforgiftning. Det mest hyppige funn er en kombinert kvikksølv- og blyforgiftning samt kobberbelastning eller kobberforgiftning.

Avgiftning er komplisert, og man kan gjøre feil som gjør vondt verre. Men for den som setter seg inn i problemene er det likevel i dag (2007) mulig å ta fullt ansvar og styre det hele selv. Analyseringen av problemene kan starte med en hjemmetest. Mer om dette og forslag til oppfølging finner du her.

Når Hanne Koplev forhåpentlig får anledning til å lage sitt eget nettsted bør det komme en link til det nedenfor her.

Mvh

Tor Johnsen

torjohnsen@hotmail.com

Til Snowboat hovedside

JA; JEG KAN JO IKKE BARE SIGE NÅET OG SÅ STOPPE.

tungmetalafgiftning, hvis i søger på dette, så vil i finde en masse viden og hvordan, det gøres og enten skal jeg udvide min hjemmeside, eller i skal til selv at søge, men jeg gør det gerne-hvis jeg kan udvide min hjemmeside, er det jeres ønske-kunne i så ikke skrive i min ønske-brønd.