HER ER LIDT REALITETS SANDS OM ØKONOMI.
GANSKE KORT OM ØKONOMI.
Her kommer historier om økonomi, først vil jeg sige at en grund regl er at når der ikke er flere penge i pungen, ja så kan man jo ikke bruge flere, det behøver man jo ikke den store studenter eksame for at regne ud. Her kommer en ting til(hurtig lån), skal i holde jer fra, jo nemmer det er at låne jo dyrer er det og husk ingen i penge verden gør nået gratis. Jeg vil komme med et lille huske kage, man skal have pengene i hånden, før i har og kan bruge dem, alt andet er drømme og hvad hjælper det at der står 1.million i banken og de ikke kan bruges. Jeg har lige nogle ting her. § 1 i denne Danske Grundlov siger:

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige.


Ja så er dette sat på plads.

§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

§ 74
Alle indskrænkninger i den frie og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

Og her er det vigtig at bemærke, at både fra Højer side og fra Venstre side af folkestyre. Er det anerkendt at i det der kaldes den gråzonen i befolkningen. Er denne gruppe tit og ofte udstødt fra det offentlig sociale liv.

Og derved en lås dør til § 74 og efterfølge § 75 stk. 1 og stk. 2 som siger:

§ 75
Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.

HER ER ET LINK OM LIDT KATASTROFE SNAK.