DET ER IKKE SIKKERT DER ER NÅET.
Velkommen til vores hjemmeside
Fint med noget sommerunderholdning,Rudolf hess, som er nærliggende,  i Sverie,som er sommerunderholdning,Udmærket emne, jeg har så ovrebevist jer om at manipolitation, kan være en realitet, hilsen fra. Leon, som siger, bortset fra rudolf hess, er alt taget her i debaten.
Du har oprettet en blog om mig, rettet mod mig. med mit navn på titlen.
jeg kunne da godt nævne et par navne mellem de mest agressive, men gætter på vedkommende er af hunkøn!  Det er helt fantastisk vad www. kan. Tak leon.
jeg kunne da godt nævne et par navne mellem de mest agressive, men gætter på vedkommende er af hunkøn! Men det har hun lov til og hun har lige så meget ytringsfrihed som alle andre. Ja Det er helt fantastisk vad www. kan. Og Du har stadig ikke forklaret dig ! (Lars), hvad siger du så . Tak leon .God sommerferie
jenni,
Tusind tak for dit indlæg
Du hørte hvad Jenni sagde: hun bad dig om at slette dette blogindlæg, som er et personangreb på hende.

jeg skal læse først.

Adolf Hitler

Østrig, 1889-1945

Tysk diktator.

Tysk politiker og diktator. Født i Braunau, Østrig, som søn af en toldembedsmand; boede 1903-18 i Wien, flyttede derpå 1913 til München og gjorde 1914-18 tjeneste på vestfronten som frivillig. Deltog 1920 i grundlæggelsen af National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP), hvis demagogiske agitation især vandt genklang hos den forarmede og revanche-lystne middelstand. Anklagedes efter et mislykket kupforsøg i München 1923 for højforræderi og idømtes 1924 fem års fæstningsarrest, men løslodes ½ år efter; dikterede under fængselsopholdet til sin medfange Rudolf hess kampskriftet Mein Kampf om sine "germanske" og antisemitiske synspunkter. Under den økonomiske krise efter 1929 øgedes tilslutningen til NSDAP stærkt, og ved rigsdagsvalget juli 1932 blev partiet Tysklands største. Skønt det gik 2. mio. temmer tilbage ved et nyt rigsdagsvalg i november samme år, blev Hitler 30. januar 1933 af Hindenburg udnævnt til rigskansler. Ved valget marts 1933 opnåede NSDAP og det reaktionære Tysk-nationale Parti tilsammen flertal i rigsdagen. 30. juni 1934 (De lnge knives nat) udrensede Hitler sit partis radikale elementer ved at lade Ernst Röhm og andre farlige modstandere i SA myrde. Ved Hindenburgs død udnævntes Hitler 2. august 1934 efter en folkeaf-stemning til fører (Führer) og rigskansler, hvilket gav ham uindskrænket diktatorisk magt; han blev smatidig øverstkomanderende for hæren. Afhjalp Tysklands sociale nød ved oprustning og dermed følgene industrialisering og ved offentlige arbejder, bl.a. bygning af vældige vejanlæg. Hitler var i disse år afgjort populær i Tyskland, i vide kredse forgudet; han havde en næsten hypnotisk magt såvel over sine nære medarbejdere som over folkemasserne, op det gjorde intet skår i hans popularitet, at han var den drivende kraft bag en systematisk udryddelsespolitik over for jøderne i Europa. 1935 indføte han almindelig værnepligt, 1936 annekteredes Rhinlandet, 1938 gennemførtes Anschluss af Østrig, Tjekkoslovakiet blev sønderlemmet 1938-39, og ved pagten med Sovjetunionen af 23. august 1939 aftaltes faktisk en deling af Polen, hvilket tillod Hitler at åbne krigen mod dette land 1. september. +++

196, 470, 79-480 ]

Velkommen til vores hjemmeside
hvem var den angribende??? Det var ikke mig! Tak for opmærksomheden,Ja, det kan jeg bekræfte!uklædelig/ynkelig. Ha’ en fortsat god dag Ellers kan enhver jo skrive hvad de vilMan ligger som man reder - det bør man være sig bevidst om Derfor er der så intet mopperi i at fremstille et indlæg og stille kritik til en anden debatørs holdninger og meninger
masterleon, det var et rigtig godt spørgsmål, endda et af superdyre. Du falder nogle guldkorn fra dig, med jævne mellemrum ,det er ganske herligt.
Griner af dig.
 Lad hver fugl synge med sit næb, næsten uanset hvor beskidt det er. Man er nødt til at synge beskidt, før man kan synge rent!
en lille dreng fra Kejserens Nye Klæder og talte lidt for sandt og sagligt om emnet? var fra Bøssernes Befrielsesfront - for sjov - men han svarede aldrig!absolutte masterplan for tiden."Jeg kan opklare noget for dig. Nemlig, at jeg følte mig mobbet.Jeg bad gentagne gange bloggeren slette sin tråd.


Velkommen til vores hjemmeside
Jeg begrænser aldeles ikke nogens ytringsfrihed
Tusind tak for dit indlæg Jenni. Det er for meget. overdommer i forhold til Jenni. Og Er et 'angreb' på en persons holdninger lig med et personangreb? " 
Jeg har ikke redigeret i noget. Ha' en god dag :)
Jeg så godt de fine ord om ytringsfrihed på din hjemmeside. Lige nu prøver du på at begrænse en anden person ytringsfrihed.Giver dig fuldstændigt ret, af, og Jeg er generelt modstander af personfnidderblogs, af Sten Blank
Redigeret i dit oplæg, hva'
 Eller lufter følsomme personoplysninger
Så nu er det pausetid for min del. Elsker at debattere, men gider ikke de evinderlige angreb på min person, som jeg konstant skal forsvare mig mod.
, men derfor behøver man ikke at benytte den ufornuftigt
, men det er en kedelig tendens, at nedgøre dem man er uenig med
Ikke.jeg er MED jenni.
- vi har også udkæmpet nogle kampe sammen...

Velkommen til vores hjemmeside
Det er spild af krudt at tro, du kan lære mig nogetsomhelst - det kræver FORMAT, som du jo slet, slet ikke besidder.

Da jeg ikke er et flokdyr, bliver jeg aldrig en medløber - det lader jeg 'dig og dine' om!