HER ER SANDHERDER SOM ALDRIG MÅ GLEMMES.
HAR I HJERTE SÅ STOP. DETTE HER ER HISTORIE SOM IKKE MÅ GLEMMES.


Koncentrationslejren Auschwitz oprettedes i 1940 nær jernbaneknudepunktet Oswiecim til polske fanger. Den fik først til huse i 20 tomme kasernebygninger, men der blev hurtigt bygget flere, så lejren kom op på at kunne rumme 13-16.000 fanger. Ved overbelægning har der været 20.000 fanger i lejren. Den blev suppleret med en ny lejr i Birkenau (Brzezinka) i 1941. De to lejre blev derpå kaldt henholdsvist Auschwitz I og Auschwitz II. Mens den ene fortrinsvist var en arbejdslejr, var den anden helt overvejende en udryddelseslejr. I 1943 oprettedes en tredje lejr i Monovice med betegnelsen Auschwitz III, som var en tvangsarbejdslejr med det formål at forsyne den tyske fabrik I. G. Farben med arbejdskraft til fremstilling af blandt andet syntetisk gummi og benzin. Auschwitz III kaldtes også Buna-Monovice. De tre lejre i Auschwitz havde en indbyrdes afstand på ca 3 km. Der oprettedes desuden efterhånden 40 filialer af Auschwitzlejren til forsyning af lokale stålværker, miner og fabrikker med arbejdskraft. Auschwitz blev på denne måde den største nazistiske koncentrationslejr.

Birkenau (Auschwitz II) blev i 1942 udbygget til at være en gigantisk dødsfabrik med et areal på 175 hektar. Den omfattede fire store gaskamre og 300 bygninger, der kunne rumme ialt 100.000 fanger. Hovedformålet med udbygningen var at kunne dræbe og brænde jøder "på samlebånd" i stor stil, efterhånden som de ankom fra de besatte lande i forseglede godstogsvogne (kreaturvogne). Togene kunne køre direkte ind på selve lejrområdet, hvor de arbejdsduelige og personer, der skulle bruges til forsøg, straks blev sorteret fra på perronen, medens resten blev ført direkte til gaskamrene. Ca 70-75 % af fangerne, herunder næsten alle børn, kom derfor direkte i gaskamrene. De frasorterede, arbejdsduelige fanger fik deres fangenummer tatoveret på venstre underarm, både børn og voksne, og de blev derpå sendt på arbejde i virksomheder, som fremstillede krigsmateriel.

Forholdene for fangerne i Auschwitzlejrene var på enhver måde miserable og der blev udført mange medicinske forsøg med fanger, blandt andet med tvillinger. Ialt dræbtes ved disse forsøg 1.400 par tvillinger. Auschwitz skulle ifølge Himmler være et center for "den totale udryddelse af jødedommen". I Auschwitz I var der indrettet et gaskammer med krematorium til udryddelse af fanger, der ikke var arbejdsduelige. I Birkenau var der først to gaskamre, men de blev opgivet, da de var "for små". I stedet blev der efterhånden opført fire store gaskamre og tilhørende krematorier med en mindste forbrændingskapacitet pr døgn på henholdsvist 1440, 1440, 768 og 768 fanger. Man brugte giftgassen cyklon B til at dræbe fangerne. Det første massedrab i de store gaskamre skete den 12. maj 1942, da 1.200 polske jøder blev dræbt. I begyndelsen var udryddelsen koncentreret om polske jøder men efterhånden kom der også jøder fra Slovakiet, Frankrig, Belgien og Holland og i efteråret 1942 ankom der især jøder fra Tyskland, Norge og Litauen. Til sidst kom der hundredtusinder af jøder fra Grækenland, Ungarn m.fl. lande. Relativt tidligt kom der også russiske krigsfanger.

Man ved ikke præcist, hvor mange fanger der blev dræbt i Auschwitzlejrene, dels fordi de, der blev ført direkte til gaskamrene, som regel ikke blev registreret, og dels, fordi lejrenes arkiver var blevet tilintetgjort. Der foreligger kun få konkrete oplysninger. Det kan for eksempel udledes af lejrens nummersystem og en dødsbog, at mindst 12.000 russiske krigsfanger er ankommet og at 8.320 er dræbt. Der foreligger også beviser på drab af 21.000 sigøjnere, men der ankom i alt ca 100.000 sigøjnere til lejren. De blev i virkeligheden næsten alle sendt i gaskamrene. Ialt blev 405.000 arbejdsduelige fanger nummereret (tatoveret). Heraf var 132.000 kvinder.

Det totale antal døde i Auschwitz er langt større end de her nævnte tal. Foreliggende skøn ligger på i alt 1,5-2,5 mill. døde, hovedsageligt jøder. Alene af ungarske jøder dræbtes ca en halv million. Udover de, der blev dræbt med gas, bukkede omtrent en halv million under for sult og sygdom. Andre opgørelser viser, at der i alt skal der være omkommet ca 2-3 mill. mennesker i Auschwitz, heraf 85 % i Birkenaulejren.

I november 1944 indstilledes gasningerne, fordi de russiske tropper nærmede sig. SS personalet søgte derfor at slette sporene af udryddelsesaktiviteterne. Lejrenes arkiver blev tilintetgjort, gaskamrene og krematorierne blev sprængt og mange lagerbygninger blev brændt. De overlevende fanger blev ført bort til andre koncentrationslejre vestpå. Det var planen at videreføre Auschwitz et andet sted. Fangerne blev derfor især ført til koncentrationslejren Dora-Mittelbau, hvis ledelse blev overtaget af kommandanterne fra Auschwitzlejren. I begyndelsen af april 1945 blev Dora-Mittelbau befriet af amerikanske tropper.

Auschwitz blev befriet af russiske tropper den 27. januar 1945. Auschwitz I og II er nu museer til minde om de begåede ugerninger med adgang for besøgende. Auschwitz III er ikke bevaret.
Links vedrørende Auschwitz:
Polsk beskrivelse af Auschwitz
Jewish Virtual Library´s beskrivelse af Auschwitz


DETTE HER ER HISTORI I ALDRIG MÅ GLEMME.

These photographs were taken in Auschwitz and Birkenau by Alan Jacobs in the years 1979 - 1981. Click on the images above to view the photographs and text.


© 1980, 1996 Alan Jacobs
all rights reserved

Sponsored by Cybrary of the Holocaust

This site is best viewed using


Web page design by Brave New Web

NÅR JEG LAVER DENNE HISTORIE. SÅ SIDDER JEG OG GRÆDER SAMTIDIG.
 • Hermann Göring
 • Heinrich Himmler
 • Adolf Hitler
 • Benito Mussolini
 • Friedrich Paulus
 • Joachim von Ribbentrop
 • Erwin Rommel
 • Andrey Vlasov


  Bøger om Auschwitz:
 • På dansk
 • På engelsk
 • Forside 2. Verdenskrig Civile
  Koncentrationslejren Auschwitz


  Billede som postkort
  Send link
  Tysk koncentrationslejr hvor mindst 1 mill. mennesker blev slået ihjel under 2.Verdenskrig. Auschwitz bestod af 3 hovedlejre og ca. 40 mindre satellit lejre.
  Placering: Det sydlige Polen ved byen Oswiecim ved Katowice, eller 37 miles vest for Krakow.
  Tyskerne begyndte at opføre Auschwitz den 21. 02. 1940.
  Auschwitz åbnede den 14. 06. 1940, og over indgangsporten stod "Arbeit Macht Frei".
  IG Farben besluttede den 22. 02. 1941 at bygge arbejdslejren Buna-Werke ved Auschwitz, som blev til Auschwitz III. Lejren blev placeret i Monowice, og der blev fremstillet syntetisk gummi.
  Heinrich Himmler inspekserede den 01. 03. 1941 Auschwitz, og besluttede derefter at koncentrationslejren Birkenau (Auschwitz II) skulle opføres.
  Den 03. 09. 1941 indledtes en eksperimental gasning hvor cyanid-gassen zyklon B blev anvendt. De dræbte var sovjetiske krigsfanger.
  Den 11. 03. 1942 blev en sending franske jøder sendt til Auschwitz.
  Den 07. 07. 1942 diskuterede Heinrich Himmler muligheden for, at lave medicinske sterilisations forsøg på jødiske kvinder i koncentrationslejren Auschwitz med SS General Richard Glueks, SS Major-General Gebhardt og Professor Karl Clauberg. Adolf Hitler godkendte planen under forudsætning af, at forsøgene blev holdt hemmelig, og det indebar at kvinderne i forsøget ikke vidste noget.
  I oktober 1941 blev et gaskammer, der var kamufleret som et baderum bygget. I rummet kunne 300 mennesker blive gasset pr. gang.
  Den 11. 11. 1942 blev 745 franske jøder sendt til Auschwitz.
  Den 22. 03. 1943 blev Krematorie IV færdiggjort.
  Den 31. 03. 1943 blev Krematorie II færdiggjort.
  Den 23. 05. 1943 ankom Josef Mengele til Auschwitz.
  Lægen Josef Mengele samlede i Auschwitz 3000 tvillinger, som lægen lavede forsøg på.
  Josef Mengele sorterede de indsendte til lejren som symfoni, hvor han stod og dirigerede med hænderne til højre eller venstre, mens han nynnede en melodi.
  Fra den 22. 03. 1943 til den 25. 06. 1943 åbnede 4 krematorier i Auschwitz.
  I Auschwitz startede den 23. 09. 1943 en eksperimentel gasning af jøder.
  Den 16. 10. 1943 bliver jøderne i Rom taget og sendt til Auschwitz – Birkenau.
  Den 14. 04. 1944 ankom den første transport af græske jøder til Auschwitz.
  Den 03. 08. 1944 blev 4.000 sigøjnere gasset i Auschwitz – Birkenau.
  Den 06. 08. 1944 indledtes deportioner af polske jøder fra Lodz. Hvilket samlet resulterede i 70.000 deportationer.
  Der var den 07. 10. 1944 en opstand i Auschwitz (samtidig med koncentrationslejren Birkenau).
  Den 30. 10. 1944 blev Anne Frank overført fra Auschwitz til Belsen.
  Den 30. 10. 1944 ankom de sidste jøder til Auschwitz.
  Heinrich Himmler beordrede den 26. 11. 1944 krematorierne i Auschwitz og Birkenau ødelagt.
  Evakueringen af Auschwitz startede den 17. 01. 1945, og ved den sidste tælling blev der talt 66.020 indsatte.
  Auschwitz blev befriet af sovjetiske tropper den 27. 01. 1945, der var ca. 7.000 fanger i lejren og der blev fundet 648 lig.
  I lejren blev der fundet 6 varehuse med effekter fra de indsatte.
  Kommandanter:
  1: Rudolf Ferdinand Hoess.
  2: Richard Baer.
  1 evnesvag dansk mand blev antageligt gasset i Auschwitz, han ankom til i lejren i gruppe på 40.
  Den 20. 12. 1960 blev Auschwitz kommandanten Richard Baer arresteret i Tyskland.
  Den 19. 08. 1965 endte Auschwitz retssagen, - med 6 livstids domme.
  Den 29. 07. 1975 blev Gerald Ford den første amerikanske præsident, der besøgte en koncentrationslejr, da han besøgte Auschwitz
  I 1979 blev Auschwitch føjet til UNESCO's liste World Heritage.

  Velkommen til vores hjemmeside