HER ER VIDEN OM HVORDAN JEG TROR VI KAN REDDE VERDEN.
Her kommer der lidt teori om hvordan jeg tror verden kunne vende øko-systemet, man høre jo om alle de forskellige-algearter og hvis man fik samlet dem sammen og fik dem op i en kæmpe beholder, så kunne de ligge og rådne op og afgive gas, som kunne bruges til nået fornuftigt istedetfor at ødelægge store vand-områder, da de ellers ville optage ilten fra vandet og dræbe alt levende i vandet og man kan jo også tage den tang som flyder op på strandend og smide i de beholder og man kan tage alt som er dyrket og smide i de beholder og skulle i være itvivl, så tænk på hvor der har været lossepladser, nogle steder må de banke rør i jorden da der ellers vil sive gas op steder hvor folk måske ikke regner med det og jeg har bare så mange ideer.
JEG SYNTES I SELV SKAL LÆSE

jeg vil gerne sige at jeg kan få Danmarks og resten af verdens co2. udslip, reduceret med ca 25% på ca.5,år og hvis i måber så er det selvfølig iorden, jeg vil have at Danmark går forrest i kampen imod klima forandringer, så vil i ikke sig at når jeg nu siger at det co2. udslip kan reduceres med 25%. på ca.5,år. så er vi da godt igang og planen, ja kære venner, jeg kan jo sige tør i vente, jeg har andre steder skrevet om at inginør og vismænd har regnet galt, det vil sige at de havde ikke forudset så kraftige jordskælv og som jeg havde forudsagt er der jo styrtet nogle dæmninger sammen i Kina og i allesammen ved jo at verdens største dæmning liger ved Nilen og vi tager da også hoover-dæmningen, jeg tør dårligt at fortælle jer hvad der sker hvis der kommer, jordskælv i samme format som i Kina, jeg tror ikke at der var nogen som havde regnet med så kraftige jordskælv, så hvad hvis det sker i nærhedden af hoover-dæmningen, eller at Egypten får så kraftigt jordskælv, de tilfælde jeg taler om ville være meget alvorlige, ja jeg tør ikke tænke tanken færdig og hvis det begynder at regne i Kina igen og der kommer flere efterskælv, ryger der så flere dæmninger, husk de er bygget i forlængelse af floderne, jeg må jo som meneske sige at vi burde hjælpe Kina, politik eller ej.

Her kommer der lidt teori om hvordan jeg tror verden kunne vende øko-systemet, man høre jo om alle de forskellige-algearter og hvis man fik samlet dem sammen og fik dem op i en kæmpe beholder, så kunne de ligge og rådne op og afgive gas, som kunne bruges til nået fornuftigt istedetfor at ødelægge store vand-områder, da de ellers ville optage ilten fra vandet og dræbe alt levende i vandet og man kan jo også tage den tang som flyder op på strandend og smide i de beholder og man kan tage alt som er dyrket og smide i de beholder og skulle i være itvivl, så tænk på hvor der har været lossepladser, nogle steder må de banke rør i jorden da der ellers vil sive gas op steder hvor folk måske ikke regner med det og hvis man sage til fiskerne at de eksempelvis, vi få x-antal-kr pr dræber-gople, så det ville være atraktivt at fange dem, husk de har ødelage øko-systemet i middel-havet, så mon ikke det var en ide, husk vi kommer jo tætter på meneskeheddens udrydelse.
JA HVIS I LÆSER. SÅ KAN I JO TÆNKE LIDT OVER DET.
Hej med jer som har lyst til lidt viden og nu tænker i nok, hvorfor vil talen gå på CO,2 og lad mig sige at hvis vi tager en ko, så bare ved udånding kommer der dagligt. 20.litter.CO.2 og vi taler så ikke om enden på koen og samtidig med at der selvfølig er kommet flere køer, er der jo også mange flere menesker og ladnu værd med at spøger mig om hvormeget CO.2 et meneske udånder om dagen og vi har jo ikke taget andre dyr med i denne historie, eller de kulfyret-kraftværker og andet meneske skabt, som selvfølig afgiver CO.2 og jeg har sagt vi kan reduser CO.2-udslippet med ca.25%, på .5.år og ideer er der jo masser af og jeg kan kun sige læs og lær.
FOR ET HVERT MENESKE ER DETTE HER EN KATASTROFE

Af Bjørn Kock Sørensen,  fredag 27. jun 2008 kl. 07:07

Ingeniøren har målt forureningen ni steder i centrum af København. Hver søjle viser middelværdien for forureningen med ultrafine partikler på hvert sted. (Grafik: Claus Lunau)

Når børn, syge og alle vi andre trækker vejret i nærheden af stærk trafik, indånder vi millioner af giftige partikler fra trafik­osen.

Ingeniøren har fået gennemført målinger af ultrafine partikler ni steder i København. Samtlige steder vil voksne i hver eneste indånding trække millioner af de skadelige partikler ned i lungerne.

Målingerne viser, at både foran vuggestuen Røde Rose på Jagtvej på Nørrebro og i skolegården på Nyboder Skole vil hver vejrtrækning indeholde ni millioner ultrafine partiker i middelværdi. På Rigshospitalets parkeringsplads er tallet 5,5 millioner.

To steder er koncentrationen så høj, at ét minuts vejrtrækning vil føre op til flere milliarder partikler ned i lungerne, nemlig ved S-togene og regionaltogene på Nørreport Station.

Partikler i blodbanen
Ultrafine partikler er under én mikrometer og dermed så små, at de kan trænge ind i blodbanerne via lungerne og fæstne sig i organer som hjerte, lever og hjerne. Her kan partiklerne forårsage astma og allergi, samt hjerte-kar-sygdomme og cancer.

Professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, mener, at der er en reel sundhedsrisiko for byboerne.

»Tallene bekræfter, at der er mange ultrafine partikler knyttet til trafik især i et lukket rum som Nørreport Station. Vi ved, at de ultrafine partikler fører til f.eks. kronisk bronkitis, nedsat fostervægt og lungekræft samt skade på arvematerialet,« siger han.

Jo flere partikler des flere alarmopkald
Hidtil har der ikke været dokumentation for sammenhængen mellem antallet af partikler og graden af risiko. Derfor eksisterer der ikke nogen grænseværdi for de ultrafine partikler, da grænseværdierne relaterer sig til partiklernes vægt.

Ny tysk forskning peger imidlertid på, at jo flere af disse helt små partikler der findes i luften, jo større er sandsynligheden for, at mennesker vil få hjerte-kar-sygdomme.

Forskningen baserer sig på analyser af tusindvis af alarmopkald til ambulancetjenesten i den tyske by Leipzig – samkørt med målinger af antallet af ultrafine partikler i byen. Med denne metode er det lykkedes at finde en sammenhæng mellem alarmopkald om hjertekar-relaterede sygdomme – som for eksempel blodprop i hjertet – og mængden af ultrafine partikler i luften.

Leipzig har omkring 500.000 indbyggere og er uden nævneværdig industri. Derfor ved forskerne, at de ultrafine partikler i luften over byen primært stammer fra trafik.

»Vores forskning indikerer, at en stigning på bare 1.000 ultrafine partikler pr. cm3 vil medføre en stigning i antallet af alarmopkald vedrørende hjertekarsygdomme forårsaget af partiklerne i omegnen af 4,5 procent,« forklarer dr. Ulrich Franck, Zentrum für Umveltforschung i Leipzig, der står bag forskningen.

Grænseværdier påkrævet
Han påpeger, at det haster det med at gribe ind over for forureningen.

»Det er presserende at få en grænseværdi for de ultrafine partikler. Vores forskning indikerer kraftigt, at en stigning på relativt få partikler fører til større risiko for at blive syg,« siger han.

Steffen Loft kalder den tyske forskning for plausibel. Han ser gerne, at der bliver indført grænseværdier.

»Jeg mener, at man burde henholde sig til et forsigtighedsprincip i denne sammenhæng. Vi mangler viden om den præcise betydning af antallet af de ultrafine partikler, men deres skadevirkninger er veldokumenterede.«

Grænseværdier svære at indføre
Det er Miljøstyrelsen, der skal komme med faglige anbefalinger om nye miljøregler og grænseværdier.

Men civilingeniør, ph.d. Christian Fogh fra Miljøstyrelsen mener ikke, at det giver mening at indføre grænseværdier for ultrafine partikler.

»I EU er der bred enighed om, at man ikke kan sætte grænseværdier for ultrafine partikler. Vi ved ikke nok om, hvor vi i så fald skulle sætte grænsen,« siger han.

Christian Fogh mener, at den nuværende miljøpolitik er tilstrækkelig og henviser til EU-direktiver, der gradvist træder i kraft frem til 2015 for alle nye biler, varevogne og lastbiler. Direktiverne begrænser den tilladte udledning fra lastbiler og biler, mens tog ikke er omfattet.

»Vi vil selvfølgelig kigge grundigt på Ulrich Francks forskning og se, om der skulle være ny viden, der kunne kræve en overvejelse af grænseværdierne. Men jeg tvivler på, at de bliver en realitet de næste fem år,« siger Christian Fogh.

Han påpeger, at EU-direktivet om luftkvalitet netop har gennemgået en revision, jeg håber at dette her ikke var en hemlighed.

HER KOMMER LIG LIDT AT TÆNKEOVER.
Ja jeg skriver kort om at Ukrane og Rumænien og Kina, har meget grimme vejr forhold i Ukraine,(det vestlige), er der storme og ovresvømmelser og rigtigt mange broer er skyldet væk. Rumænien taler om at uvejret kan fremkalde en økologisk katastrofe, da der ligger nogle lossepladser som har mine affald og som nu er blevet til store søer. Kina, har atter fået en tropisk storm, jeg håber at folk som læser kan se mit budskab.
OM JORDSKÆLV I VERDEN. TIL EFTERTANKE.
Ja, her er nået at tænkeover. 3-steder i verden har der været jordskælv. USA. Japan. Kina, husk mine teorier, men her.
De kraftigste jordskælv i 1900-tallet
ÅrStedStyrkeDøde
1906San Francisco, USA8,33.000
1908Messina, Italien7,5110.000
1920Gansu og Shaanxi, Kina8,6200.000
1923Tokyo, Japan8,3143.000
1939Erzincan, Tyrkiet8,032.700
1948Fukui, Japan7,35.390
1960Sydlige Chile8,35.700
1960Agadir, Marokko5,815.000
1963Skopje, Balkan6,12.500
1964Sydlige Alaska8,4131
1970Nordlige Peru7,867.000
1976Guatemala7,522.780
1976Tangshan, Kina8,0255.000
1980El Asnam, Algeriet7,52.590
1985Michoacán, Mexico8,19.500
1988Armenien6,925.000
1989Loma Prieta/San Francisco, USA7,162
1990Vestlige Iran7,750.000
1993Latur, Indien6,49.750
1995Kobe, Japan6,95.200
1999Izmir, Tyrkiet7,417.000
. Jeg vil godt sige tag intet forgivet, husk min ler-klump-historie og man kan jo så prøve at regne den ud.
JA JEG HAR JO SAGT DET LÆNGE. PRØV LIGE AT LÆS.

Grønlænderes kost fyldt med miljøgift

Traditionel grønlandsk kost er forurenet med store mængder af miljøgifte, der bliver båret med vinden fra fjerne egne - Nordamerika, Europa og Asien.

Af Birgitte Marfelt,  tirsdag 17. feb 2009 kl. 14:15

Koncentrationen af miljøgifte i en isbjørn er stor, fordi den er højt placeret i fødekæden.

Selv om det grønlandske miljø er langt mindre forurenet end det danske, indtager grønlænderne langt flere miljøgifte, der er særligt skadelige for fostre.

Det er især traditionel grønlandsk kost som spæk og mattak (tørret hvalhud), som har vist sig at være forurenet.

En ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, bekræfter de skræmmende resultater af en undersøgelse fra 2007. Der er fundet høje niveauer af cadmium, kviksølv og selen, svært nedbrydelige organiske forbindelser som PCB, DDT, klordaner, klorbenzener, dieldrin, toxafen og bromerede flammehæmmere i væv fra hvalrosser og sæler.

Langt hovedparten af miljøgiftene stammer ikke fra grønlænderne selv. Men når regnen og sneen falder i havet i Arktis, indeholder det organiske miljøgifte fra fjerne egne.

Giften bliver båret langt med vinden og ender på de nordlige breddegrader, hvor det opkoncentreres i havets fødekæder i fedtvævet på fisk, sæler, isbjørne og mennesker. Jo længere man når op i fødekæden, desto højere er koncentrationen.

Konsekvensen er mærkbar både for dyr og mennesker. Nogle grønlændere har op til 20 gange mere PCB i blodet end danskere. Det er særlig mennesker i nordøst- og nordvestgrønland, der spiser traditionel kost som sæler, hvaler og havfugle, der er udsat.

Tidligere har DMU påvist, at isbjørnenes kønsorganer bliver mindre ved stigende påvirkning af POP’er.