HER ER AL GORES OG MINE EGNE FAKTS OM KLIMA
HER TALER VI OM ØKO OG KLIMA
Ja jeg vil prøve på en sempel måde at forklare jer, hvorfor og hvordan verdens CO2, er det højeste i ca.650000,år, jeg vil starte med at være lidt humoristisk og sige, hvad mon en abe vil sige til at skulle slynge sig i et grantræ og samtidig sige at det selv-samme træ ikke er kommet op at jorden for at være vores juletræ. Når, men i ved jo godt at der fældes regnskov hverdag og andre skove og at de planter nye nu, men kære venner, hvis i ellers har fulgt med i jeres a,b,c, så vil i jo vide at træer og planter om natten renser vores luft, det er kunne jeg forstille mig en økologisk rensning af luften på jorden, men de skal have vand og lys og sol-lys, træerne og planterne har en form for syntese som gør at de absober sol-lyset og nu kommer alle de grimme ting, når de regner så er regnen jo nutildags blevet til syre-regn og det sætter sig på bladene og gør skade i form af at de selvfølig ikke kan rense luften ligeså godt, samtidig er vi jo blevet mangeflere menesker og dyr og hvis vi skal stoppe vores CO2-udslip, så må vi bruge grøn-energi og lad mig sige at, hvis vi ville så kunne vi nok også stoppe skov-døden, da jeg tror træerne har stress, i skal bare tænke meneskeligt og husk, de findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar.
 
Ja, tale er guld og tavshed er sølv, derfor jer aldrig tier, da vi alle skal passe på vores vidunderlige verden og dens skønhed.
HER ER IDIOTENS VIDENSKAB.
Her kommer jeg lige med en del som folk nok skulle tænke på, i USA, er majsen og soyabønnerne, faktisk lagt under vand og andre stedder brænder det som vanvitig og atter må jeg sige at de Cykloner, storme, tørker og at isen smelter både på Grønland, Nordpolen og Sydpolen, selvom det er vinter og at de vise-mænd, så tænker i andre baner, hjælper jo ikke, de bliver nødtil at tænke anderledes og kreativt. I må undskylde mig men hvis i ser hvad.G.8-landene har aftalt, så spøger jeg jer hvad skal vi med en aftale som først starter når vi er døde, som jeg plejer at sige, klima, miljø og ved varende-energi, så skal de sku ikke tale om økonomi, her tales om den globale-klima-forandring og der skal ikke snakkes men handles nu.
Ja, folk som før har været på mine sider vil ser ting i billeder, som ville give stof til eftertanke.
HER ER DEN UBEEKVEMTE SANDHED.1-DEL
Jeg vil godt sige til jer som har set filmen. En ubekvemt sandhed, som Al Gore, har lavet og hvor han fortæller om klima forandringerne og jeg har ellers haf lagt, minijøministerets historie ind, men i må åbenbart ikke kende sandheden og jeg ville her i dag se filmen igen igen og så vil jeg genfortælle jer hans historie, med mine ord, for i som har set filmen, det bliver meget være, mere info sener. Når nu kommer den rene sandhed og folk som tvivler, læs og lær, jeg vil starte med at sige når de forskellige klima og miljø forsker taler så gør de det for penge og lad mig sige Al Gore, har ikke brugfor vores penge, så hvis i vil komenter sådane påstane så perler de af på mig. Når lad talen gå, vi stater med nået meget vigtigt. CO-2, ja jeg har faktisk nyere data om den og nu er det ca-1.år siden jeg købte filmen og han har haft ret indtil nu, så jeg ville sige sæt jer til rette og se hvad jeg skriver. CO-2en er en vigtig brik i denne klima forandring og grunden er at når vores dejlige sol skinder på jorden, så har vi jo vores ozon-lag rundt om jorden og ja i har jo hørt om at der er huller rundt omkring store som små, men jeg vil nu forklar nået af. CO-2ens virkning på jorden, eller sagt hvad den gør, når solen skinder på jorden, så rammer den, jo ozon-laget og CO-2-laget, det gør at, den varme som solen giver jorden, bliver under CO-2-laget, resten går ud i rummet som infarødestråler, men det er varmen og CO-2en, vi skal være bangefor og inden jeg skal til næste side vil jeg gør jer opmærksom på at, de forskellige repporter i ser om klima og miljø er manipoleret så i bare tror at det går åh-så godt og jeg taler ikke uden viden, da København skulle have lavet en miljø-repport, så var den ikke godnok til de folk som skulle bestemme, hvormeget folk i København skulle indånde og der er faktisk mange ting som bliver lavet om, netop for at i skal tro at det bare går så godt i Danmark i vil se at en af  miljø synderne er de kulkraftværker og ja jeg har faktisk meget svært ved at fortælle jer, hvilken konsikvenser det får i længden, men vi kan jo bare tænke på de dyr som kommer over hele verden og inden jeg skifterside så vil jeg bare fortælle et gammelt ordsprog. Den enes brød den andens død.
Ja, flot billed og det kan jo være tanke væggende.
HER ER DEN UBEKVEMTE SANDHED. 2-DEL
Når jeg vil her starte med at fortælle jer om isen på jorden, jeg tror ikke at i er klarover at sneen på jorden efterhånden er beskidt, i ved ligesom et sort lag og er i klarover hvilken konsikvenser det har, når solen skinder i stedetfor at reflekter på en snehvid-ovreflade, så smelter isen da den jo er sort og tager imod varmen og i får lige nogle ting om isen over alt på jorden, den smelter meget hurtigt, faktisk så hurtigt at forskerne er forbløffet, ja i ved når forskerne regner, så er min mening at når de har regnet den ud, ja så skal de igang igen, da det de har lavet er forkert, da det går/gik hurtiger end de havde regnet med og i har jo ser når der skal evakuveres. 200000.menesker, det kalder vi jo kaos, jegmå så spøger verden, hvordan tror i så det vil se ud når og holdfast. 60000000. menesker skal, ja lados da bare kalde det en evakuvering og om dette tal holder stik ved ingen og her taler vi om en vandstigning på .12,meter og nu kommer nået i nok har hørt. Golfstrømmen har skiftet fart og de forskellige strømme på jorden, har æntret sig eller er stoppet, jeg er godt klarover at jeg skriver for mig selv, men min tanke er at bare 1.eller.2.ser hvad jeg skriver og gør en forskel, så mener jeg at jeg har gjort bare lidt for meneskeheden, det kaldes næste-kærlighed og et forsøg på at søgerfor at vores børn og børnebørn, kan leve på jorden uden at frygte for deres fremtid, fakta er at jeg har mere viden om klimaet end. Al Gore og jeg vil sige inden jeg skifter side, uden jorden var der ingen som havde deres dyrebare guld og uden vand ingen liv, kan i forstå mit budskab, jeg kan se jeg har plas til at gentage at når folk taler om klima og miljø, for penge, så giver jeg ikke nået for deres budskab og husk. Al Gore, har penge nok, så jeg tror han gør det for meneskeheden, ja der er mere.
JA. JEG ER. AL GORE. FAN OG HAN KAN OG ER AF SÅDAN EN KARAT. AT INGEN HAR HANS FORMAT. TIL AT KUNNE GØRE SOM HAN HAR GJORT. VERDENS FRELSER I KLIMA OG MILJØ OG REN GRØN ENERGI. KAMPEN.
HER ER DEN UBEKVEMTE SANDHED. 3-DEL
Jeg stater hurtigt med at sige at de lande som er under udvikling bruger den gammeldags kulkraftværk da de jo har store mængter af kul, så i vil se nået i aldrig havde troet, jeg vil lige fortælle jer om jordens befolkning ifølge historien så har det taget.10000.genrationer at vi skulle nå .2.milliarder menesker og på under 1.genration er vi på.6,5. milliarder menesker og jeg må sige vi er blevet en naturkraft og jeg håber at mit budskab når jorden rundt, for jeg tror vi kvæler os selv og samtidig slår vi jo næsten alt levende ihjel på jorden og hvis ikke giftstofferne gør arbejdet så kommer der jo stadig flere sygedomme og selvom vores viden bliver støre og støre, så må jeg sige at vi stille og rolig går imod vores Waterloo i møde, er i klarover at året.2005, var rekorternes år for okaner, cykloner og ja for førstegang kom der cykloner til Brasilien og viste i at det meste af land-jorden liger på den nordlige side af ækvator og det forklar jo nogle ting om hvordan CO-2en stiger og falder, da når vi har sommer på den nordlige-halvdel af jorden så falder C-2en i husker min egen historie om skoven og jeg har desvære ret, med det syrreregn, det er kort fortalt, en af de ting Al Gore, ikke har med i sine beregninger, desvære og husk i min lille verden, findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar, jeg vil inden jeg skifterside fortælle jer hvorfor vi får den syrreregn, når alle verdens skorstene udspyger røg så kommer der nået fra røgen som laver regnen til en syrreregn og når det rammer bladene så ødelæger det deres fotosyntese, så de ikke kan rense luften og jeg har fortalt om hvad jeg tror når træerne prøver at følge med, så tror jeg de får stress og det er nok med til at fremkalde skovdøden, samtidig med at alvedens flora bliver slået ihjel af vores, vanvitig og grådighed på resurser, jeg håber stadig i følger med, jeg vil stille jer et spørgsmål, hvormeget CO-2, tror i .6,5.milliarder menesker udånder på en dag, hvis i kan finde talet og jeg har regnet den ud i liter så her kommer fakts.1950000000000.liter, om dagen i kan jo så regne den ud på uges-bassis,  så vil jeg mene at i skal have den store lommeregner frem, jeg har ikke tallet, men hvis jeg finder det så regner jeg den ud og i får selvfølig talet, når i går til næste side, håber at i følge med.
Ja, dette billed taler jo for sig selv og hvordan har jeres samvittighed det.
HER ER DEN UBEKVEMTE SABDHED. 4-DEL
Her kommer ting til eftertanke og jeg vil starte med Afrika der er en sø(husker ikke navnet), men der skete en bundvending så der kom så meget giftgas op at rigtigt mange menesker og dyr døde og det blev først opdaget da der kom besøgne til en af landsbyerne, denne side er mine egne beretninger om verden, der er lidt fra Al Gores historie og dem tager vi nu og nu taler vi atter om klima forandringer, jeg har jo fortalt om at dr kommer fler og flere skypumper og de bliver støre, okanerne bliver være og være, cyklonerne, atter må jeg sige at jeg tror vi ville ryste i vores grundvolde og kun jeres fantasi sætter grænerne for hvad der sker og jeg har dersvære ikke værken talens brug eller det skrevnde ord andet end ordet. KAOS, det der er med virkende til at vi ikke får den viden vi burde er Lobyisterne i skal huske på de lever for penge og der findes intet som er støre i deres verden end penge og hvor der tjenes penge der er det meget få steder der ikke svines. Jeg vil slutte med at sige, at jeg har nogle drømme,1, at komme og få lovtil at tale til den klima konforance.2009år i København, jeg tror at lige netop jeg kan gøre den forskel at Danmark ikke bliver tilgrin.2.at møde. Al Gore.3. prøve at være lære bare for en time.4. at mit budskab kommer jorden rundt.5. at verden ser de ideer som flere er ved at se jeg har og jeg har set, nogle tale om nogle af mine ideer, så helt skør kan jeg da ikke være, eller lad mig sige er man skør når man elsker jorden og dens befolkning, at i må forstå jeg gør det ikke for penge, men af kærlighed, er det klar tale, der kommer nok mere.
Ja, er det kun mig som ser at vejret er blevet mere ekstremt, eller hvad.
HER LIDT MERE AT SPEKULER OVER. GRIM HISTORIE.
MIN REDNING AF ØSTERSØEN-TEORI.
Her kommer historien om hvordan jeg tror østersø-landene kan/kunne redde økologien i østersøen, først skal de seneopps-bomber som lige i støre lager fjernes da jeg tror at de udgøre en tikkende fare for den vaklende økoligi i østersøen og så vil jeg nok sætter pilanlæg over alt hvor der kom udledning af at som ikke kunne kaldes rent vand og vi tager også og går op af de floder og læger de anlæg, det vil både give arbejde og rense vandet, samtidig er det pænt og dyrelivet vil florerer ved de anlæg og hvis salt-indholdet er forstort, så kunne man jo udvinde salt fra vandet som de gør nede syd på, men lad mig lige sige at, man kan ikke bare fjerne saltet, da store-bælt og øresund jo ville komme med salt og dette her mener jeg er en billig løsning for at få orden i østersøen og jeg må sige at man entligt ikke kan sætte pris på vores økologiske balance, husk vi har et ansvar for fremtiden, det var lige en af mine ideer.
Ja her ser i hvor flot et pileanlæg, ser ud og de kan rense vandet på en naturligt måde og er både gode for miljøet og dyrelivet kan også li dem og de laves jo efter hvad de skal kunne rense, det er bare den bedste økologiske rensningsanlæg og kræver ikke særligt meget veligeholdning.
HER ER LIDT GODT LÆSE-STOF, TIL KLOGE FOLK.
Ja, her vil jeg godt råbe op, i ligger og steger i solen i CA.30-grader og hud-kræften er i frem march, når men hav-vandet har fået en tempertur på CA.25-grader, jeg tør ikke tortælle jer hvilken koncikvenser det nok ville få på længre sigt, men i vil se ting i aldrig vil have fantasi til, hvis vejeret holder, der vil komme mere. Når til folk som tænker på Danmarks fremtid, jeg vil godt sige at, nu har alle de forskellige folke-valgte, lagt låg på de vandløb som ellers har løbet i alle de støre byer i Danmark og når vi så skal tænke på vejret og forandringerne, så vil jeg mene at de kloge hoveder har ikke tænkt sig om, hvor skal alt den vand som kommer i støre mængter, de kunne jo før bare løbe ud i vandløbne, de skal nu med ovresvømmelse til følge løbe flere kilometer før vandet kan komme væk, så lados kalde det en svipser og når jeg nu er igang, så vil jeg mene at inginørne og andre kloge folk nok skulle tænke på at istedet for et digge så skal der være 2-stk og ja, det er hårdt arbejde, men jeg mener ikke der findes nogle alternativ og ok der skal selvfølig også være kanaler med slusser, så eventuel indtrængende vand kan komme ud, husk jeg tror på forbyggelse istedetfor ødelægelse og skulle i være i tvivl, så tag jeres lommeregner frem og i vil se jeg har ret.
Ja alle ved jo at ved ovresvømmelse, bliver mange menesker syge og normalt kan vandet jo ikke drikkes.
HER ER LIDT AT TÆNKEOVER.
I har jo nok ligesom jeg har, hørt at tempaturen vil stige, så at ordet hedebølge bliver et normalt ord i verden og jeg vil da bare sige, hvordan tror i verden vil se ud når hele verdens befolkning på. 6,5.milliarder menesker skal slås om vand, hvor der kun er vand til ca.3.millarder menesker og i kan jo læse og tænke over hvad jeg skriver. Jeg vil da lige sige at isen smelter hurtiger en forskerne har beregnet og jordens magnet fældter flytter sig hurtiger end du troede og jeg vil sige at jeg mener at klima forandringerne også bliver påvirket af det og vand mangel, ja ja, i må jo tro hvad i vil.
Ja billedt viser jo hvordan der ser ud ved vandmangel og vi siger bare Tørke.
VERDEN SVEDER OG DET HAR KONCIKVENSER FOR ALLE IS-HAVENE
Når jeg må sige at verdens Klima Forandringer jo vil forsætte og ingen gør nået, jeg skriver lige lidt om at jeg høre at de vise-mænd og kloge-hoveder, taler og taler, kære venner der skal fandeme ikke tales, der skal handles hurtigt, enværd formillie med børn har en ansvar for deres børns fremtid, men de personer som har penge tænker kun i penge og jeg må spøger, hvordan kan folk forliges med at deres/vores børn og børnebørn, vil se deres værste maridt, ja hvis i har fulgt med, så tager vi lige Grønland, deres eksistens-grundlag er jo efterhånden væk, i husker vel de gode gammeldage, når man hørte om at jægerne var ude med deres slæde og hunde, på isen og skød en sæl, det er såmendt nok fortid. Finland, som jo har sammerne de mærker også de Klima Forandringer da dyerne jo går efter græs og andet, jeg hørte om at de havde haft 2-vinter hvor de kun regnede, kan i se skriften. Canada, ja samme tegn og samtidig, når isen(permafrosten), er væk, så æder stormene sig længer ind og dette her er jo generalt over hele verden, mit spørgsmål er når nu den KLIMA-KONFORANCE.2009.år hvor mange kompromier mon der ville komme ind i de aftaler og når de så er lavet, så kunne man ligeså godt, havde sparet de penge, en lille ting til jer som har været spejder, i husker vel at mossen jo er på nordsiden af træerne i skovene, da der er mørkest og koldest.
Ja, til jer som ser, dette her er ved at være historie, når talen går på Grønlandsk sælfangst.
JA VERDENS FOLK TROR IKKE DET SKER HOS DEM.
Jeg bliver nødtil at sige prøv at høre her Kina har atter haft et meget kraftigt Jordskælv og min ide er at når magnet felterne flytter sig, så sker der ting og sager på moder-Jord, i har jo nok hørtom den Orkan som er på vej imod New Orleans og flere stater er blevet erklæret i undtagelsestilstand, jeg har jo også hørt at denne Orkan er meget være end den sidste og den var grim, hvordan tror i så denne her bliver, nu ved jeg jo godt at jeg taler for døve øre, men nu alle de kloge hoveder som har beregnet de forskellige klima forandringers faktor har de så også regnet denne Orkan ud, jeg vil prøve at forklar, så alle kan være med hvis en inginør har beregnet at et hus skal kunne tåle en vindmodstand på 150.kilometer i timen i vindstød og der nu kommer vindstød på 240.kilometer i timen, vil i så være søde at forstå at når jeg har sagt i ville se ting som i ikke har kunne tænkt i jeres villeste fantasi og alle de kloge hoveder, de kan bare ikke regne den ud, i skal jo husk de lære efter bøger, men man behøver sku da ingen studenter hue for at se at Klima forandringerne er som jeg har skrevet før være end Al Gore har forudsagt, men folk skal mærke smerten før de tager alvoren seriøst og spørgsmålet hvorlænge vil i vente.
Ja. Billed burde jo tale for sig selv, men det er Orkanen-Katarina, som blev kaldt alle Orkaners-moder, jeg må jo spøger på verdens-plan om hvordan bliver så. Orkanens-Fader.
NÅR HER ER LIDT OM MIN TEORIER OM HVORDAN USA KAN REDDE DERES LAND IMOD ORKANER.
Ja, jeg må starte med at tale om New Orleans og hvordan, jeg kunne forstille mig, at stoppe vand-masserne og ja de har et digge, jeg mener at der burde være 2 med 50-100.meters mellem rum, når jeg siger det så er det fordi at når flodbølgerne på 5-meters højde og vandmasserne som vil presse på vil nok komme højre oppe end inginørne vil havde beregnet og samtidig tager jeg klimaforandringerne med og i må undskylde min tale når jeg siger, de siger denne orkan kun var en 2.er hvor en5.er er værst og nej jeg tør ikke tænke tanken færdig, jeg må samtidig spøger alle mine Amrikanske venner hvorlænge gidder i at flygte fra vejret, det koster både jer og samfundet penge, jeg må spøger hvorfor ikke gøre nået ved problemet og høre på skøre. Leon, jeg er hverken inginør, vismand elller andet, jeg tænker bare stort og kreativt, hvis der ikke bliver gjort nået og orkanen er en5.er, hvordan tror i mine kære venner i USA, så der sker, jeg vil gerne tilføje at Indien har haft Dæmnings brud og med ovresvømmelse til følge og 3.millioner menesker på flugt og ja jeg må spøger hvor er de kloge menesker, som tager en formue for at fortælle folk, at ja hjælpen kommer nok og der bliver lovet guld og grøne-skove, hvorfor skal penge styre verden og hvordan folk entligt skulle leve og rolig kære venner, jeg læser og høre og jeg vil sågerne hjælpe og stadig må jeg sige kunne folk ikke bare prøve at lytte til mine ord, om en kloge folk skal bruge en lommeregner til at regne den ud undre mig, husk de er så kloge, jeg må jo indrømme jeg kan kun op til 20-tarbellen og lidt hoved regning, men jeg går lige til næste side, da jeg har lidt mere om klima og andre ting.
Ja her ser i et kopi at en Dæmning og har inginørne og de kloge menesker regnet rigtigt og hvordan er det lige ved et kolaps, fakta er at jeg jo kan min historie, men smider den ikke her.
JA I TROEDE JEG VAR FÆRDIG. KÆRE VENNER VI ER FØRST LIGE BEGYNDT.
Når jeg vil starte med Alaska og Olie-udvinding, er i klarover at der får enværd som er bosat i Alaska, en Olie-dividente i må undskylde mig, men hvorfor?, behøver de den, nu husker jeg ikke skibets navn, men sikke en Olie-katastrofe, jeg vil stille og rolig gå ovre til Canada og deres Olie-eventyr, de har en så Olieholdig-sand og der graves og de udvinder olien og det med før at de laver en masse Co-2.udslip, i må undskylde mig, men hvem tænker på hvem, de kære indianer som bor i Canada, har nogle få steder hvor de kan leve af naturens gavmildhed og nu tales der om at bore efter Olie, det vil sige at de der burde være et natur-resevat, bliver nået være Olie svineri og de stakkels indianer vil jo nok uddø ligesom mange andre, jeg må så spøger jer som læser her, hvad er vigtigst menesket eller Olien, før jeg svare vil jeg sige olie er gammeldags og man brugte jo talg til lys i gammeldage og jeg mener at meneskeheden  er vigtigst, jeg kan jo bare spøger jer om hvormange regnorme mon der skal til før i/jeg bliver mætte, jeg er ikke sart og kan sagtens trækes med få ting, kan i, det kunne jo blive realiteter og kommer det så langt så kan jeg ikke hjælpe jer, jeg springer lige lidt i historien, der var for ca-40-60.år siden en Atomkraftværk ulykke i England, de ryder stadig op, det har kostet milliarder af pund, men jeg regner ikke penge for nået imod liv, i får mere en anden dag. Hej til jer som ville lære og læse, jeg går en side ned.
JA. ALLE HUSKE VEL. DEN.26.Arpil.år.1986. DA. TJERNOBYLS-ATOMKRAFTVÆRK KATASTROFEN INTRAF. JEG HAR KUN AT. GIVE DE MENESKER SOM REDDE VERDEN FOR EN STØRE KATASTROFE. DEN STØRSTE GLOVÆRDIG HÆDER OG ÆRE. DE GJORE EN STOR FORSKEL.
HER VIL JEG PRØVE AT FORTÆLLE OM HVORDAN. USA. REDDER LAND OG ØKONOMI.
Ja her kommer der lidt mere om hvordan USA, skal redde deres land fra vand-masserne, nu mener jeg jo ikke at Amrikanerne er tosset, men de skulle måske skimme til Holland, jeg har læst at der er mange 1000-arbejdsløse, ok jeg ville forslå at man laved digger og kanaler både så man kunne afskærme for vand-masserne og det vand som så kom ind skal jo væk og ved at give de arbejdsløse arbejde, ja så burde man slå 2-fluer med et smæk, der ville komme mere.
Ja, nu kan i jo spøger mig om hvorfor jeg har sat dette billed ind, så smukt kan. Kystsikring være, dejligt at se på, men der skal jo nået mere til hvis der kommer en flodbølge på ovre. 6-12.Meter.
DER ER ALTID EN GRUND MENESKEHEDEN.
Ja i må jo tænke hvad i vil, men nu vil lille mig atter prøve at få jeres opmærksomhed, i ved jo godt at mensket, har lavet mange ting, gode som dårlige og hvis jeg hurtigt køre let hen over tekniken, bare der har der været en fantastisk udvikling, jeg går så til menesket, jamen kære venner, der findes jo snart helder ikke nået vi ikke kan lave/helbrede, det er jo så et spørgsmål om penge og nu kommer misæren, Gud hjælpe mig om vi ikke både laver om på vejret og samtidig skal vi kæmpe imod klima forandringerne, jeg behøver vel ikke fortælle jer hvem som har skylden for denne udvikling og samtidig dør der mange forskellige dyre-arter hverdag, vi fælder regnskoven, med jordskred, da der jo intet er til at holde på jorden, ER VI VIRKLIGE SÅ NAIVE AT VI TRO VI BARE KAN TAGE ALT FOR GIVET. HVIS I LIGE TÆNKEROVER MIT BUD SOM LYDER VI KAN FAKTISK VENDE HELE SKUDEN GOLBALT I ALLE HENSENER. KUNNE I IKKE LIGE BRUGE 2-MINUTER TIL EN TÆNKE EKSPERIMENT.
Jeg har lige en til jer menesket smider om sig med gift-stoffer som gør menesket ufrugtbart, så det er da klart at hvis dyre-livet skal ovreleve så bliver de en slags hermofoditter(i ved dem som selv kan forplante sig
Ja dette billed, satte jeg, da jeg håber at i lige tænker på mit budskab, for jeg kunne havde sat andet billed, håber at det giver jer stof til eftertanke.
Der var et fornuftigt meneske som gav mid dette her.

Klimatopmøde i København 2009

Alle taler om det næste afgørende klimatopmøde, der skal holdes i København i 2009. Mødet er døbt COP15, men hvad handler det egentlig om?

Af Lars From
Publiceret 16-05-2008

Kyoto-aftalen fra 1997 er lige nu den gældende internationale aftale om at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Aftalen, der skal nedbringe de rige landes udledning af drivhusgasser med 5,2 pct., trådte i kraft 1. januar 2008 og gælder indtil 2012.

Men herefter eksisterer der i dag ingen international aftale om at reducere vores udledning af de drivhusgasser, der menes at være hovedårsagen til, at verdens klima er ved at forandre sig markant.

Det er det, klimatopmødet i København i november/december 2009 handler om. Målet er, at man i København kan indgå en bindende aftale om en markant nedbringelse af udledningen af drivhusgasser - vel og mærke en aftale der også forpligter lande som USA, der i dag ikke er med i Kyoto-aftalen, samt store vigtige udviklingslande som Kina, Indien, Brasilien og Sydafrika, hvor væksten buldrer frem med op mod 10 pct. om året.

På klimatopmødet på Bali i december 2007 fik den danske klimaminister Connie Hedegaard (K) vedtaget en køreplan for, hvordan det internationale klimadiplomati skal arbejde frem mod topmødet i København. Både EU, USA, Indien, Kina og de øvrige udviklingslande står bag køreplanen, der til det sidste hang i en tynd tråd. Først da FN's klimachef, Yvo de Boer, på podiet foran hundredvis af toppolitikere, diplomater og embedsmænd samt millioner af tv-seere brød grædende sammen og erkendte, at han havde begået en fejl, der var ved at sende hele klimatopmødet i grus, faldt en fælles sluterklæring på plads.

Det fik både USA, Indien og en række vigtige udviklingslande til at sige ja til en fælles erklæring, der udstak kursen direkte mod en aftale i København. Krisen viste til gengæld lidt om, hvor svært det bliver at få en aftale på plads i København.

Samtidig siger USA, at verdens næststørste udleder af drivhusgasser - Kina har netop passeret USA som den stat i verden, der samlet set udleder flest drivhusgasser - ikke vil være med til en aftale, før også udviklingslandene får alvorlige forpligtelser. Udviklingslandene siger på deres side, at de ikke vil være med, før de rige lande for alvor har begrænset deres udledning af drivhusgasser.

I april sagde chefen for FN's Klimapanel, IPCC, Rajendra Pachauri, derfor, at helt afgørende udviklingslande som Indien og Kina ikke vil skrive under på nogen aftale i København, før de rige lande er trådt i karakter.

Trods løfter om at gøre noget ved udledningen af drivhusgasser stiger koncentrationen imidlertid nærmest dag for dag. De seneste målinger viser, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren nu er den højeste i mindst 650.000 år - måske helt op til 850.000 år - og at der nu er op mod 40 pct. mere CO2 i atmosfæren end før industrialiseringen.

Det internationale klimaarbejde begyndte for alvor med FN's topmøde om miljø og udvikling i Rio i Brasilien i 1992. Her vedtog verdens lande Klimakonventionen (UNFCCC), der trådte i kraft i 1994. Konventionen, der i dag er tiltrådt af 189 lande, har som formål »at stabilisere drivhusgaskoncentrationerne i atmosfæren på et niveau, der forhindrer farlig menneskelig påvirkning af klimasystemet.«

Siden er afholdt en række partskonferencer (COP) under Klimakonventionen. Den første fandt sted i Berlin i 1995 (COP1). Den hidtil vigtigste konference var imidlertid mødet i Kyoto i Japan i december 1997 (COP3), hvor den såkaldte Kyoto-protokol blev vedtaget.
På COP6 i Haag i Holland i 2000 brød forhandlingerne sammen på grund af uenighed mellem EU og USA, så man måtte forlænge mødet med et nyt i Bonn i 2001.

Siden har landene i 2003 i Milano (COP9) og i 2004 i Buenos Aires (COP10) forhandlet om teknikken i Kyoto-aftalen, hvordan landene kan medregne den CO2, der er lagret i deres skove, og hvordan lande og virksomheder kan investere i klimavenlig teknik i ulande eller vindmøller i Østeuropa og få den sparede CO2-udledning godskrevet på deres eget CO2-regnskab.

Uenigheden mellem to af de vigtigste aktører på klimaområdet - USA og EU - førte i 2001 til, at USA's præsident, George W. Bush, vendte Kyoto-protokollen ryggen, selv om USA var medunderskriver af aftalen i 1997. USA deltager dog stadig i møderne, og alt tyder på, at landet med en ny præsident ved roret fra januar 2009 vil være klar til at deltage langt mere aktivt i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser - ikke mindst fordi klimaforandringer også ventes at ramme USA hårdt. Klimatopmødet i København, der varer fra den 30. november til den 11. december 2009, anses derfor af mange for at være det helt rigtige tidspunkt for et amerikansk kursskifte på klimaområdet.

Den helt store knast bliver at overbevise udviklingslandene om, at de på deres side skal gøre en alvorlig indsats for at begrænse deres udledning af drivhusgasser, selv om den i dag for mange landes vedkommende blot ligger på en femtedel eller en tiendedel af, hvad de rige lande udleder pr. indbygger. På den anden side skal især USA erkende, at det med sin udledning, der i dag er den suverænt største målt i udledning pr. indbygger, skal have udledningen bragt ned - og at amerikanerne skal gøre en langt større indsats end f.eks. inderne og kineserne.

Det er den danske regering, der er vært for mødet og skal forsøge at udarbejde en aftaletekst, som alle kan blive enige om. Klimaminister Connie Hedegaard har derfor indledt et omfattende klimadiplomati med besøg i USA, Afrika, Indien, Kina og Sydamerika, ligesom hun har sendt særlige klimaambassøderer ud i verden for at forsøge at overbevise vigtige lande om, hvor vigtigt det er at få vedtaget en ny global og forpligtende klimaaftale på mødet i København.

Der ventes mindst 10.000 deltagere til København, herunder miljø- og klimaministre og muligvis statsledere, hvis der er udsigt til en global klimaaftale. Mange anser derfor topmødet som en unik mulighed for at vise omverdenen, hvad Danmark kan præstere af klimatiltag fra produktion over vindmøller til bølgeenergi og klimavenlig affaldsbehandling.

En række organisationer, virksomheder og medier har etableret særlige hjemmesider, sammenslutninger og lignende med henblik på at få sat Danmark mest mulig på den internationale dagsorden. Regeringen har desuden afsat mange millioner kroner til at forberede konferencen. De involverede ministerier er Statsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Klima- og Energiministeriet, Transportministeriet samt Miljøministeriet. 

Selve konferencen er kun for delegationerne fra de lande, der har skrevet under på Klimakonventionen, lande med observationsstatus, interesseorganisationer og erhvervsorganisationer. Der vil dog være en lang række arrangementer, som henvender sig til et bredere publikum, sideløbende med den officielle konference.

Det bliver antageligt klimaminister Connie Hedegaard og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der skal lede mødet.

Gem eller send Undervisningsartikel


Connie Hedegaard
Klimaminister Connie Hedegaard (K) skal sammen med statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) lede det internationale klimatopmøde i København i 2009.
Foto: Gregers Tycho