Anmeldelse af statsministeren
Her er så politianmeldelsen indleveret den 28/4 2008 til slagelse politi.
uddannelses politik, husk det er min mening.
Hej med jer som skulle finde på at læse om min politik, jeg er jo af den mening at det skal være atratktivt at studer og uddane sig i Danmark. Som Dansk statsboger, jeg vil starte med at sige at hvis jeg havde magt som jeg har agt, så vill alle som har SU-gæld få den glædlige meddelse at den vil blive slettet, da jeg mener at SU, er gammeldags og istedet for skulle alle som var under uddanelse have en Boger-løn som de kunne leve af og der ville ikke være, den sure SU-gæld og slogs med, så det vil væer atraktivt at studer og uddane sig. Jeg har læst og hørt at Danmark her de bedste hoveder så hvorfor ikke bruge dem og i min verden findes der ingen dume menesker, så der vil ikke være nogle gruntil ikke at tage en uddanelse, jeg må jo sige at unge under 18år, de skal selvfølig også have en grundtil at begynde en uddanelse, så der må være penge til dem også, jeg kan jo med klar tale sige at der skal jo idag være nået ved at begynde en uddanelse, så penge på bordet, det var en del af min uddanelses politik og husk det er min mening. Jeg håber at i læser og lære, husk man lære hverdag.
pensions politik, husk dette her er min mening
Jeg ved jo at der findes så mange forskellige pensions satsre og kom ikke og belære mig om det, for jeg har set og hørt om andre, jeg mener at der kun skal være en sats, da folk jo spiser det samme ligemeget, hvordan folk er syge og jeg tilføjer lige at forsørger pligten den er gammeldags og skal væk, da mange menesker jo lever på polsk, det vil sige to huslejer og andre poster som folk har to af også tror de at de spare, men det er nok bas-øre. Jeg vil da gså sige at folke-pensionen skal hæves da i skal huske, jeg vil godt sige at den famøse ældre check, den er indtet værd og hvis folke-pensionen stiger, hvorfor så have den, der er mange som ikke kender til den og som jeg skrev tidliger, så skal vi jo huske, hvem som vi kan give grunden til at vi har kunne leve som vi har gjort, at statsminister. Anders Fogh, har udhulet det Danske samfund kommer jeg til sener.
sundheds politik, husk det er min mening
Jeg må jo sige at de offentlige sygehuse, det gælder både de små og de store, jeg er jo af den mening at de små sygehuse, de kunne jo lave en masse ting som de ville være spcicialister i, det kunne være åreknuder og andre ting og lad så de store sygehuse gøre de store opgaver og jeg vil tilværd entid sige at de offentlige sygehuse er billiger i drift og jeg kan kun sige at giv læger og alle som arbejder på et sygehus en ordentlig løn, husk hvad jeg har skrevet i på min forside( det skal være "in" at være offentligt ansat. Når nu vi er igang så tager jeg ældre-plejen og hjemme-plejen, jeg kan kort og godt sige at standarten skal forhøjes,det vil sige en bedre uddanelse og hvis man ikke vil arbejde med menesker, så find et andet job og alle skal behandles ordenligt og der taler jeg om både de syge og de ældre og jeg vil ikke forklejne de pivate sygehuse, de er en god hjælp. Jeg ser at vi lige kan tage de pysigsk-syge. Alle skal kunne få hjælp på et split sekundt, da hurtigt hjælp er godt og husk ingen skal vente da det bare bliver være og i min lille verden, kan man ikke sætte pris på et meneske, så hvad er problemet og atter vil jeg sige"stress" er en grund til mange falder om.
Husk at hurtigt hjælp er bedst og alle skal behandle hinanden ordenligt og det er jo os allesammen både syge og raske.
social politik og husk der er min egen mening
Jeg vil godt sige at når jeg taler om social politik, så kommer lejeboliger også ind i billed, da jeg mener at regeringen hat gjort det sådan at lejeboliger bliver dyrer og grunden til det findes i at regeringen hat været i de forskelige boligforeningers penge-box(det er nogle vi har betelt) og når så der skal bygges nyt, ja så låner boligforeningerne deres egne penge og der bliver selvføligogså betalt renter igen af de penge vi har betalt en gang. Når men jeg har da også, den mening at ingen i Danmark ikke skal sulte og folk som ikke kan passe sine pengesager, de skal have hjælp og desvære findes der jo folk som misbruger samfundet og det gøres på mange måder, som jeg ikke ville komme ind på. Men enhver Dansker, har ret til en bolig og tilføjer at indvrandre er ligestillet, jeg kan ikke se nogle gruntil at behandle vores venner andreledes. Og alkoholiker og stofmisbruger, de skal da ikke glemmes, de skal selvfølig have en masse tilbud, så de kan holde op og jeg går ikke indfor fri heroin, så har i fået klar tale
Børne pasnings politik og andet, husk nu det er min mening.
Ja i vil måbe når jeg mener at, det at passe børn det skal være gratis og at der skal være flere om at passe børnene, eller vi vender den lige om mindre børn i hvært sted, så vil de blive passet på en bedre måde for jeg mene at jo flere børn, jo mere stresset bliver de som passer børnene og jeg er også af den mening at vi skal lade børn være børn, istedefor at de straks skal igang med at lære, lad dog børnene være, bare lidt, jeg har en forstilling om at hvis vi nu lader børnene være bare lidt, så tror jeg at nogle af de forskelige pysiske sygdomme aldrig ville være der, da de får lovtil at udfolde sig og igen ville jeg sige at hvis man ikke vil arbejde med børn, så find et andet job, ellers går det jo udover børnene, husk(vibrationerne). Jeg vil da lige tage jule-mærke hjemmene og sætte på STATs finanserne og de ca.25.millioner som de koster, burde ikke vældte Danmarks buget.
min mening om politikerne og deres troværdighed.
Ja jeg stater med. Anders Fogh og Lars Lykke Rasmussen, de er i mine øjne så store lystløgner at jeg ikke kan forstå hvorfor de ikke er nogle som skriver en bog om emnet, jeg må jo tro at den bliver for tyk. Jeg vil mene at . Peter Brixtofte, har skulle havde fået lovtil at gøre sit arbejde færdig, så havde han fået benævelsen en helt. Så hun er undskyldt. Socialdemokraternes Formand. Helle T. Der må jeg spøger fvorfor gør hun ikke nået som laver balade på Christiansborg. Mette Frederiksen, ser jeg som en af de få som er troværdig,kan forblive tro imod sin formand som jo er blevet venstre-Dame, så der må komme en idiologis konflikt og ja jeg må sige at DFerne, er jo efterhånden også med i de som kaldes troværdig, der kommer også  Astrig Krag , Line Barfod og selvfølig, godt nok udenfor. Christiansborg. Bodil Kornbek, der er så ganske få. Da der jo snarter er mange som holder op, ellers tror resten at det er en legestue og ikke et Folketing og jeg vil komme ind på hvad som der er sker i de ca 8-år. Denne regering har siddet, det fylder jo meget, derfor ingen komentar her.
børns velværd og andet, husk det er min mening.
Jeg kan godt fortælle at. Børne velfærd liger mig meget på sinde og ingen børn kan gøres op i penge, jeg har den opfattelse at vi skal have Børnehjemmene igen og de skal have en standart, så de som skal passe de børn skal brænde for sagen, ellers er min mening, find et andet arbejde. Pleje-formillier, ja jeg ved jo at nogle kun gør det for pengenes skyld og det er synd for de børn som kommer de steder, man skal jo huske på at de ting børn oplever, former dem resten af livet, i min lille verden er det sådan at en uddanelse er meget vigtigt, nu til dags men vil da også sige at der er altid brugfor folk også uden uddanelse, man behøver jo ikke studenter-huen for at feje gader og andet forfaldenet arbejde, jeg kunne da også tage en køkken medhjælper, når men jeg vil have et Børneværn som i gammeldage og jeg vil godt sige jeg bryder mig ikke om tvangsfjernselser og skulle i møde mig, så ladvær med at belære mig om det, da jeg selv har prøvet det, så fik i den, men jeg vil ikke foklejne formillie-plejen, men mener at dem som skal være sådan nogle. DE SKAL SES MEGET GODT EFTER I SØMMENE, for at blive godkendt, husk vi taler om barnets tarv og hvordan børn ville være resten af livet.
Ja i har jo nok set billed, men Høng Børnehjem var mit Paradis i min barndom.
hjem-løse og Landevejs-ridder og deres problemer, husk der er min mening
Jeg har en ide om at man skulle bygge træhuse, ligesom vi har kolonihaver, og de skulle selvfølig være godt isoleret, strøm, vand, varme, det vil nok få mange som ingen bolig har til at søge hen til, sådan boliger og i samfundet kunne jeg godt forstille mig at, der ville være opbarkning for sådan nogle tiltag og de skulle selvfølig være rigistreret, til dette hus som personen nu havde fået at bo i og de skulle selvfølig betale en smugle husleje og strøm, men kunne så eksempelvis, ligge en stats-købmand, eller en som ville være købmand, så kunne de jo leve et godt og roligt liv, i en form for kolonihave foreninger, jeg vil selvfølig sige at der skulle være masser af træer og andet grønt og ingen er taber i min verden og hvis folk tror at de er taber, så lados få en snak, for de findes ikke.
Infrastrukturen i Danmark, husk det er min mening.
Jeg vil starte med at sige man skulle nationaliser hele den offentlige transport sektor, jeg har hørt at man kan forvente tog til tiden om CA.15.år og jeg kalder det tåbe snak, regeringen og der må jeg nok tage andre regeringer med har skubbet, de dyre ting foran sig og vi taler om ,tog og jernbane-nettet, vejnettet i hele Danmark, kloakerne i hele Danmark, jeg må jo sige at når vi nu har fået(skatte stop), med hvilken begrundelse har vi fået den på. Den eneste gruntil det er sket er at, den. V.K.O. regering vil have bruger-betaling i Danmark og det er jeg stor modstander af mine forældre og jeres forældre, bedsteforældre, har gjort sådan at vi kan/har kunne leve som vi gør, så jeg kan kun sige at den rådenskab i denne regerings tid har udhulet det Danske samfund, så fattigdommen er i stærk fremmarch i Danmark og det kan jeg ikke tållererer, så jeg kan kun sige til jer som læser mine sidder, tænk lige over, hvad/hvem i stemmer på ved næste valg, vi taler om velfæren i Danmark, husk det og der er meget mere.
Er det sådan at Danskerne ønsker det skal være, dette biled er af fattighuset i Odense.
HER SKAL VI TÆNKE DANSK
Jeg har jo altid Danmark i mit hoved og jeg kom til at tænke på de stakkels fisker og først er der fiske kvoterne og der må jeg sige at med de metoder som findes idag, så vil jeg nok sige se at få enten skrottet nogle fiskerbåde, eller gør som nogle gøre lav lystfisker-skibe udaf dem og skrot resten, for der bliver overfisket og når det gøres så vil fiskerne aligevelle ikke kunne leve af at fiske og med de priser på brændestof, så kan i jo ikke konkurrere med hinanden og når jeg skriver dette her så ved jeg at mange lands-fisker har lagt deres fiskerbåde i indsejlingen i protest imod de brændstofpriser, jeg vil have i får mad på bordet og at i ikke skak gå fra hus og hjem og jeg forklejner ikke fisker og dem som skal tjene penge i fiskerri, det må i ikke tro, jeg tænker på jer, så når i tænker på EU, så tænk lige på hvordan i skal overlever, husk i min verden findes ingen taber, vi er vinder og tænker stort.
Ja, nu er der jo snart tale om fiske-kvoter generalt i EU og det er en af mine grunde til min EU-modstand.
RETSYSTEM OG POLITIET, husk det er min mening.
jeg vil starte med at sige at vi selvfølig skal have mere politi og respekter dem i skal huske, de prøver at hjælp at hjælpe os og husk de skal både være politimand og sygehjælper, altmuligmand, så giv nu de stakkels politifolk en chance. Retsystemet er for let, jeg har den mening at hvis nogle laver vold imod nogen og bliver fanget, så er der en dommer indenfor 1.time og afsiger dommen når der ingen tvivl er, det vil sige i fængesel indenfor ca 2.timer og jeg gidder ikke og høre at der ikke er plads for så kan man bare tage de besindige og rolige og give dem fodlænke på, det vil sige at de så afsoner i hjemmet og pædofili og voldtægter, der skal være en hårdere straf, det kunne være en lukket afdeling, jeg vil også have nako skal have en meget hård straf da det jo normalt går udover unge og det kan medføre sindsyge og andet, jeg har også den holdning at anpartselskaber og skuffeselskaber skal kunne straffes meget hårdt, da det jo mormalt går udover mange, det vil jo sige at flere håndværker må gå fra deres hjem og stoppe med deres job, så dem som har sådanne selskaber får ingen melidenhed i retsystemet.
Ja, ved Dansk lov og ret skal land bygges og jeg går indfor støre straffe i mange sager.
Religions politik, husk det er min mening.
Nu er det jo sådan at Grundloven er Danmarks Demikratiske vugge og det tilhøre den luttheranske kirke og lad dog den blive der, vi har i Danmark, religionsfrihed og katoliker, islam, jødedom, hindu og ateister, må jo være som de vil, jeg mener at alle i Danmark skal respekter andres meninger, uanset om de tror eller ej, det var kort og godt hvad jeg vil fortælle om religion, husk jeg prædker ikke, det har vi præster til.
Rundkirke på Bornholm.
Her er min politik om giftgrunde og andet, husk det er min mening.
Hej man kan jo ikke sige A og ikke B, uden at gøre nået ved det, jeg har jo hørt om rensolin, giftgrunde, kræftfrem kaldene stoffer i legetøj til små og støre børn. Det skal forbydes, folk som har en giftgrund skal hjælpes og jeg vil godt sige at verden giver vores madvare giftstoffer i må jo tro mig eller ej, jeg kan ikke sige det højt nok, vi skal give støre bøder til folk som er lige glade med milijøet og fængselsstraf og atter må jeg sige EU, de lever ikke op til vores normer om hvad der er giftigt, så ud til højer med dem og jeg vil stoppe med at sige ingen kender dagen før den er omme, i kan jo tænke over det sidste.
Ja, dette billed kunne jo ligeså godt være. Kiminova.
politik om små lokal samfund, husk det er min egen mening
Hej jeg har en illusion om at at de små lokal samfund skal bestå om så staten skal hjælpe og jeg må sige at hvis jeg havde magt som jeg har agt, så vil lokale posthuse genopstå og det kunne jo være en lokal købmand som tog den tjans og jeg må jo sige at hvis jeg får min vilje så vil bankerne også komme tilbage lokalt og forsamlingshusene vil blive "in" igen og folk vi atter bo på landet og hvis folk ellers forstår mit budskab om at være økologisk, så vil fremtiden se meget lyser ud for lille Danmark og atter må jeg sige et nej til EU, vil hjælpe de små lokal samfund meget og husk de kan love meget, men holder de det og de lokale sygehuse vil bestå, i ved øst, vest, hjemme bedst og hvis jeg kommer igang, så er det som står på disse sidder en garenti og husk man skal aldrig love mere end man kan holde og der må da være nogle som husker, når folk købte mælken hos den lokale landmand.
Ja, her er lidt gratis reaklame for SPAR, den lokale købmand og jeg siger bare at hvis folk ikke støtter dem vil de på et tidspunkt være væk.
Multihandicappet og handicappet og den hjælp de skal have, husk det er min egen mening.
Hej, jeg er af den opfattelse at alle handicappet og vi taller om alle, skal behandles uden at tænke økonomisk, det vil sige at når og hvis formillien, eller den handicappe har brugfor hjælp(støtte, så er der ingen slinger i valsen penge på bordet) og handicap-boliger, jeg har kun et at sige lados komme igang og den om tale om manglende hænder min " Marsterplan" har taget de overvejelser med der mangler ingen hænder, i skal jo ikke tro på alt, men jeg skriver ikke nået uden at genem tænke det og økonomien ladvær, med at tænke på den, den klare jeg med et pensel-strøj og ingen kommer til at lide nød, husk ordet. KÆRLIGHED.
politik om SKAT og husk det er min mening.
Ja jeg bliver nødtil at sige, når der tales om afgifter så er det skjult skat og lad mig sige at skatte stoppet vil bestå og der vil ikke være foringerlser i min politik, nej der vil være en god høflig,venlig og tålmodig behandling, husk jeg har sagt at det sal være"in" at være offentligt ansat og til alle de andre arbejds-pladser i er ikke glemt, vi vil i samledt flok søger for at de menesker som har brugfor hjælp de får den og atter er der ingen slinger i valsen, husk vi er ikke marskiner, vi er menesker, så stress-ud til højer med det, det skal være en fornøjelse at arbejde, så smil og humøret altid er godt.
HER ER LIDT LØST OG FAST I POLITIK, husk det er min mening.
Hej jeg vil mu fortælle jer om at jeg har en forstilling om at enværd stor-komune vil have glæde af en flok problem-knuser og nej vi taler ikke om fru hansens wc, nej det skal være lidt støre problemer og nu vil jeg godt sige at det jo ikke skulle være en diskosions klub og man behøver ikke uddanelse for at være i sådan en gruppe, der er faktisk mange som både har gode ideer og som ser tingene på anden måde end anden person, så når folk nogle gange ser store problemer, så kan nogle folk faktisk gøre dem små, for den sags skyld, så kender i jo nok den med lige at tage en kop kaffe og sidde stille og roligt og se sagen fra anden side, det kaldes at vende og dreje ideerne og i får lige info, nu vil der ske nået her på hjemmesiden.
HER ER LIDT OM RELIGION OG LÆS OG LÆR, husk det er min mening.
Jeg vil prøve at fortælle jer om hvordan folkeskolen lærte os børn og religion, da jeg var barn og vi fik alt om de forskellige religioner og nej, jeg er ikke rasist, så glem det, når men jeg ville entligt sige at når børn får, religionerne lært i skolen og det gøres ordenligt, så vil vi hvis ellers ikke forældrene præderker religion i hjemmet kunne få et godt og de folk som kommer fra andre lande, ville se god Dansk venlighd ligesom i gammeldage, da man jo ved at fortælle om, de forskellige religioner, vil kunne forstå andres, grunde til eksempekvis ikke at spise svine-kød, der findes jo også en religion hvor de ikke spiser køer, så ved viden om de forskellige religioner, vil der nok også være tålerance og jeg vil da bare sige at jeg selv er kristen, men tilværd entid respekter andres religioner og vi kan jo så være uenig eller ej, men der skal ikke ties, nej med viden kommer vi længest. Husk ordet, kærlighed og respekt.
her er historie om hvordan verden blev anderledes
Drømmen om at tæmme den umådelige energi i stjerner som Solen levede i den banebrydende fysiker Marshall N. Rosenbluth. Energiudladningerne stammer fra fusion af atomkerner, som i Solen smelter sammen til en stor masse, der kaldes plasma. Fusion anses som en sikker, miljøvenlig og næsten uudtømmelig energikilde, hvis bare man kan finde en metode til at holde på og udnytte den ekstremt varme plasma. Rosenbluths vej ind i fusionsfysikken gik over en langt farligere opfindelse, brintbomben, der nær kostede ham livet under en test. Året var 1949 og Rosenbluth havde netop taget sin phd.-grad fra Chicago University. Her hyrede en af tidens største fysikere Edward Teller, der døde 10. september i år, ham til Los Alamos Laboratoriet, hvor man arbejdede på atombombens efterfølger. Under den anden testsprængning i 1954 var gik det galt. Rosenbluth observerede sprængningen fra dækket af et krigsskib i Stillehavet. »Der var en enorm ildkugle med de her turbulente rulninger ud og ind,« genkalder han sig i Richard Rhodes' bog 'Dark Sun: The making of the Hydrogen Bomb' (1995). »Tingen lyste. Den mindede mig om en syg hjerne oppe i himlen. Den blev større og større indtil kanten af den var næsten lige over os. Det var et langt mere frygtindgydende syn end en sølle lille atombombe.« Eksplosionen var overraskende stor og hele skibet blev dækket af radioaktivt nedfald.
Efter chokket blev det de fredeligere sider af fusionsfysikken, der optog Rosenbluth. Han blev ansat først ved Princeton siden Chicago og San Diego University, hvorfra han ledte og ansporede mange internationale samarbejder. Under den kolde krig lagde han stor vægt på kontakt til russiske fysikere ud fra hypotesen: jo mere udveksling des mindre paranoia. Og i 1990'erne var han en førende skikkelse indenfor fusionenergi og ledede bla. den amerikanske indsats i det store internationale projekt ITER, der håber at have fusionsenergi klar i
Her er lidt om olie og menesker og verdens kommende problemer.

Peak Oil

April 24th, 2008 Posted in Ressourcer

Hvad er peak oil? Hvornår sker det? Hvilke konsekvenser får det? Er der en afløser til olien?

Det tidspunkt hvor olie produktionen topper kaldes for peak oil, altså når kursen når højst, derefter et evigt fald, indtil der ikke kan udvindes mere olie. Der findes mange websites der beskriver hvad peak oil er og hvilke konsekvenser det vil medføre, stort set alle sites om emnet peak oil er på engelsk, pressetaftiden.dk vil løbende skrive artikler (på dansk), samle data, analysere og konkludere ud fra de infos vi har fået igennem vores research.

Selve peak oil er meget lige til, det betyder simpelthen når produktionen af olie topper, dette kan illustreres med et enkelt billede, se kurven her.

Det store spørgsmål er, hvornår topper den globale olie produktion? De tidlige “peakers” mener vi toppede i 2005, andre mener det sker inden for de næste 3-5 år, altså inden slutningen af dette årti, helt andre mener det sker om 30 år, om ikke andet så er der bred enighed om at tiden med den lettilgængelig og billige olie(konventionel olie) er forbi. Der findes stadig store mængder af olie i undergrunden, den kaldes for ukonventionel olie, fordi den ikke er særlig let tilgængelig, der skal betydelig mere teknologi og investeringer til, for at udbyttet er tilfredsstillende.

Canada har enorme områder i de koldere egne der indeholder olie, faktisk rigtig meget, men problemet er at olie er blandet sammen med sand, dette gør udvindings processen mere kompliceret, men ikke umulig. Denne form for sand-olie kaldes for ukonventionel olie. Ovre de senere års markante pris stigninger, er Canadas produktion gået hen og blevet rentabel, der snakkes om at Canada har mere olie end Saudi Arabien, der den absolutte største player på det internationale olie marked. Forskellen er bare, at olie i Saudi Arabien er konventionel, den flyder let og elegant op ad de mange brønde ved eget tryk.

Canadas olie produktion er omkring 1 mio. tønder om dagen, mens Saudi Arabien spytter 8-9 mio. tønder ud om dagen, verdens samlede forbrug af olie er hele 85.000.000 tønder om dagen, det er omkring 1000 tønder i timen, en tønde indeholder cirka 159 liter. Selv med nye udvidelser og ekstra investeringer i Canadas produktion, er målet på kun omkring 3 mio. tønder om dagen indenfor de næste 5-10 år. Til den tid forbruger vi væsentligt mere end de nuværende 85 mio. tønder om dagen, hvis forbruget bliver ved med at stige ovre de næste 20 år, vil forbruget stige til 115 mio. tønder olie om dagen, spørgsmålet er, hvor skal de mange tønder komme fra? Produktion af olie i Nordsøen har toppet, Storbritannien toppede i 1999, da producerede de 4.5 mio. tønder om dagen, i dag producere de omkring 3 mio. pr dag. Et markant fald på 1.5 mio. tønder om dagen, det vil sige de er gået fra at være eksportør til at være importør af olie, for at mætte det hjemlige marked.

Det samme vil ske i Danmark inden for den nærmeste fremtid, Mærsks olie og gas produktion i Nordsøen dækker Danmarks forbrug indtil videre, Mærsks pumper cirka 300.000 tønder olie op om dagen, hvilket ikke er meget i forhold til mange andre olierige lande, men nok til at holde Danmark kørende og med et overskud på betalingsbalancen. Effekten på den nationale økonomi vil på længere sigt have negative indvirkninger, når store dele af vores daglige energi bliver importeret. De største oliebrønde i verdenen ligger hovedsagligt i et område i mellemøsten, disse enorme brønde der har forsynet verdenen med relativ billig olie igennem flere årtier, bliver presset til det yderste her og nu og endnu mere i den nærmeste fremtiden. I disse områder hvor 60 % af jordens olie reserver ligger, skal der findes omkring 30 mio. ekstra tønder om dagen for at mætte verdens forbrug over de næste 2 årtier, om dette rent faktisk kan lade sig gøre, sås der megen tvivl om.

De største brønde i verdenen er for længst fundet, mange af de store som trækker læsset, har været i drift i 30-50 år, nogle mindre, andre længere, men en ting er fast, kæmpe brøndene er fundet og er i brug, så i dag og især i fremtiden vil hele verden være afhængige af stadig stigende forsyninger af olie fra meget få områder på planeten. Med Kina, Indien, Europa og USA som storforbruger af olie, der alle vil gøre deres for at sikre deres andel af råstoffet, vil i fremtiden komme til, at kæmpe meget hårdere indbyrdes, om at få fingrene i det sorte guld. Det hastigt stigende forbrug globalt set sætter verdens store olie brønde under endnu mere pres, men særlig Kina efterspørger mere og mere olie, og med årlige vækstrater på 8-10 %, vil mange borgere inden længe rykke op i middelklassen, der helt naturligt også gerne vil anskaffe sig en bil, der alle køre på det fossile brændstof vi alle er så dybt afhængige af. Dette sker snarere end senere, og vil logisk nok presse olie og benzin priserne yderligere i vejret.

Alle de vestlige lande vil naturligvis kunne mærke de stigende priser på bundlinien, hvilket ikke er særlig positivt, set fra et nationalt synspunkt. Hvad der sker i mellemøsten disse år, har afgørende betydning for mange landes økonomiske vækst, da ustabilitet kan sende priserne til nye rekorder, og vil for en mindre periode ikke betyde kaos, men over en længere periode med ekstremt høje priser, vil have ødelæggende virkninger på industri landene, herunder Danmark, transport sektoren kan blive lammet, ingen transport, ingen vækst. Virksomheder kan ikke sælge deres produkter i udlandet, vi kan naturligvis ikke købe de produkter vi normalt kan, da inflationen vil stige med rekord fart, virksomheder vil lukke for bestandig, arbejdsløshed ikke set siden anden verdenskrig, interne konflikter, utilfredshed blandt befolkningen, optøjer m.m.

Følgevirkningerne af meget høje olie priser, vil ingen ende tage, vi har opbygget en hel økonomi baseret på meget få råstoffer, derfor er vi også ekstremt skrøbelige når vores mest basale ressourcer enten bliver ekstrem dyr eller slipper helt op. Olien er alt andet end energi, det er alt vi forbruger, tv, dvd, mobil, computere, tøj, medicin, veje, biler, toge, fly, fødevarer osv. Hele vores forbrugs verden udspringer fra et enkelt råstof i jorden, nemlig olien.

Uden olien ville landbruget ikke kunne producere den mængde mad der bliver produceret i dag, pesticiderne beskytter afgrøderne i markerne mod sygdom og insekter, og er et biprodukt af rå olien. Hvis alle landmænd gik 100 % økologisk, vil høsten falde meget, hvis markerne ikke bliver angrebet af insekter/sygdomme inden. Økologiske produkter er altid mindre i størrelsen, tag f.eks. en gulerod, de gulerødder der har fået alt hvad maskineriet kan trække af stoffer, bliver unaturlige store, en økologisk gulerod er mindre, cirka 2-4 gange mindre.

Det vil i al sin enkelthed sige at kilomæssigt vil en marks udbytte falde markant, dette vil naturligvis også gælde for mange andre afgrøder. Listen af biprodukter af råolien ser endeløs ud, der anslås at der findes flere hundrede tusinder af produkter der har en eller anden form for relation til olien. Militæret som vi kender det i dag, er dybt afhængige af olie, til udvikling og drift af kampfly, skibe, tanks og diverse køretøjer m.m. Et hvilket som helst militær med moderne teknologi i verdenen i dag, er dybt afhængige af store mængder af billig olie for, at holde maskinen kørende. Vi ser i dag den militære oprustning fra sidelinien, ske verden over i hastigt tempo, hvor alle lande med respekt for dem selv, investere i militært udstyr af enhver art.

Uden at komme ind på hvad er rigtigt og forkert i den militære sammenhæng og hvilke udfald dette må have, er en ting sikkert, der skal meget energi til at holde maskineriet kørende, kraftige stigninger i olie prisen, vil gøre militæret sårbart og med tiden vil det gøre det yderst svært, måske ligefrem umuligt at føre krig, sådan som vi kender det. Ingen ved hvad fremtiden bringer af nye militære opfindelser, energi former, super motorer osv., uanset hvordan det hele flasker sig, går vi en interessant opfinder tid i møde, og samtidigt skræmmende hvad disse opfindelser kan bruges til. Kigger vi tilbage i tiden, har vi som en race en kedelig historie, Einstein banede vejen for atom bomben, med hans banebrydende formler i starten af 1900-tallet, hvilket han senere fortrød, da hans forskning resulterede i at amerikanerne brugte de første atom bomber mod vores egen art.

Hvem ved hvad fremtidige super formler i de ”forkerte hænder” kan resultere i, lad os håbe vi mennesker har lært af historien og dette ikke gentager sig, men igen hvad er realistisk hvad en almindelig borger kan gøre mod et magtfuldt militær eller en regering? Kampen om de sidste store ressource områder, er fløjtet i gang, uden at gå i dybden med Irak og de omkring liggende lande, kan vi roligt godt sige at det ikke handler om at indføre demokrati og frihed, men nærmere at styre landenes olie reserver. Uden for mellemøsten, nærmere betegnet Afrika, der oplever daglige kampe og ekstremt ustabilitet i mange regioner, regioner der alle har en ting til fælles, de er rige på natur ressourcer, alt lige fra olie til diamanter.

Dernede er der udbredt anarki i dens negative forstand, mange grupper kæmper mod hinanden, grupper der er sponsoreret af vestlige grupper / lande, der ikke ønsker stabile regioner, da landene er meget lettere at have med at gøre, set fra et militært synspunkt, når alt og alle er splittet fra hinanden. Væk fra den kedelig daglige og globale militær udvikling, til hvilke elementer/begivenheder der kommer til, at få stor betydning for vores måde at leve på fremover, elementerne er; Peak Oil, overbefolkning og klimaforandring, alle politiske strategier, deres psykologiske spil, politiske dagsordener, kan alt koges ned til meget få emner, som den almindelige borger ikke får megen information omkring.

Problemer som klima forandring er uundgåelige, ændringer i klimaet er sket lige så længe jorden har eksisteret og vil fortsætte, det ”lille” problem er det menneskeskabte, udledning af co2 og andre skadelige stoffer, har bevirket af det globale klima forandring accelerere år for år. Nye beviser ser dagens lys hver måned, der alle peger i én retning, det skyldes med meget stor sandsynlighed, at vi mennesker er skyld i de ændringer der sker i klimaet i dag. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få lavet globale love der skal begrænse udledningen af de skadelige stoffer i atmosfæren, om der er vilje og handlekraft verden over til, at dette kan lade sig gøre, vil kun tiden vise.

Overbefolkningen er et reelt problem, der bare stiger og stiger, for hvert sekund bliver der født cirka 42 og der dør cirka 39,6 personer. Altså en vækst på omkring 2,4 pr. sekund, det globale befolknings tilvækst regnestykke ser således ud for én dag: (2.4*60*60*24) = 207.360 og for et helt år bliver dette til hele (207.360*365) 75.686.400 personer. Skræmmende tal, det er hele 15 gange Danmarks befolkning, jorden vokser med om året, hvad dette vil gøre ved en planet, kan der kun gisnes om. Den alt afgørende grund til den massive befolkningstilvækst, skyldes udelukkende at vi er blevet gode til at dyrke afgrøder, rigtig gode, så gode at jorden for længst har rundet 6.500.000.000 (6,5 mia.) mennesker! For 150 år siden, før olien og industrialiseringen var jordens befolkning, knap 1 mia. altså en 6 dobling på under 150 år.

Hvis denne udvikling fortsætter indtil 2050 vil vi have rundet 9 mia. mennesker, om vi når dette uhyggelige høje tal, vides ikke, mange faktorer herunder olie og andre vigtige ressourcer så som føde og rent drikkevand, samt krige og sygdomme kommer til at spille de afgørende roller. Olien hard muliggjort landbrug ikke set før i historien, derved gøres det muligt for en befolkning at vokse og vokse, der med er det ikke sagt, at alle mennesker får mad nok hver dag, for det er langt fra alle der får mad nok, der anslås til at være omkring 1-1,5 mia. mennesker der lever under ekstremt fattigdom og underernæring på verdensplan p.t.

Verden bruger cirka 24 mia. tønder olie om året, det er cirka 760 tønder i sekundet hele tiden, i liter bliver dette tal til: (159*760) = 120.840 pr. sekund, det bliver på et enkelt år til hele 3.816.000.000.000 liter, sætter man et dollar tegn bagved i stedet for, og ganger tallet med 2, kommer man næsten op på hvad amerikanernes gæld er! Jeg ved ikke om USA nogensinde bliver gældfrie, tvivler stærkt på, da bare en betydelig stigning i prisen på rå olien, kan få systemet til at bryde sammen, hvilket ikke er taget ud af den blå luft, det er hårde facts og virkeligheden de står overfor. Deres ihærdige kamp for global dominans, udspiller sig i disse år og desværre vil det ingen ende tage, set fra deres synspunkt og for deres systems overlevelse, gælder det simpelthen om at få kontrollen over så mange olie rige lande som overhovedet muligt, og derved beholde den globale magt og US valutaen som nummer 1 valuta.

USA mangler at kontrollere meget få lande, for at få den fulde globale magt, den magt mange andre igennem tiderne også har drømt om, lige fra Romerriget, Vikingerne til Hitler, der alle knækkede nakken inden målet var nået. USA’s rige er blevet forstærket og ikke mindst muliggjort siden og efter anden verdenskrig, da maskinen for militær og teknologisk udvikling kørte på fuld skrue, helt frem til i dag. Økonomien eksploderede efter Englands magt svandt ekstremt ind efter krigen, samt genopbygningen af Europa, som amerikanerne tjente utrolige mange penge på. De’r penge i opbygning, og det ved amerikanerne bedre end nogen anden. Et spørgsmål man kunne stille sig var, hvordan redder man den amerikanske økonomi, når alle hjemlige muligheder og ressourcer kører på maks. kapacitet? Kræver ikke en doktorgrad i samfunds økonomi for at regne stykket ud, trist at se historien blive gentaget, om det er rigtigt eller forkert, hvad den amerikanske regering gør, vil jeg lade stå åbent.

Set fra et kynisk kapitalistisk synspunkt, handler det udelukkende om systemets, samfundet, virksomhederne og arbejderens overlevelse, tænk på hvis den amerikanske økonomi ramte bunden hårdt, hvad konsekvenserne ville blive, har jeg næsten ikke fantasi til. Men én ting er sikkert, hvis et meget stort magtfuldt organ, lige pludselig svigter, måske går helt ud, vil det berøre verdenen så meget, at den globale økonomi, herunder den danske, vil følge med ned! Ekstrem arbejdsløshed, endnu større ulighed, de ideologiske systemer vil ikke længere kunne fungere som hidtil, kriminaliteten vil uundgåeligt nå rekorder man skal lede længe efter, velfærden er noget man kan se tilbage på, ”den gang, den gang vi havde alt, ingen sultede, ingen kriminalitet osv”.

Vi kan være nok så højt uddannede, innovative, hårdt arbejdende, men intet nytter, hvis vi ikke kan afsætte vores produkter i udlandet, til priser folk kan betale. Inflationen vil slå kedelige gamle rekorder, det digitale Finans system vil gå til grunde, som vi kender det, for hvad er det i grunden der står på den konto? Et tal, men hvad repræsenterer tallet? Hvad er værdien? Er tallet i grunden fiktivt, reelt? Eller blot en illusion af værdi? Tanken om reelle værdier, lader jeg dig om.

Set fra et medmenneskeligt synspunkt, er det næsten ubeskriveligt, hvad vi danskere har gang i, stats støttet mord over skatten, hvad dette vil gøre ved ”branded” Danmark i fremtiden, vides ikke. Vore handlinger i dag, vil påvirke den næste generation, mere end vi overhovedet kan forestille os, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, for krigen mod terroren kan fortsætte ligeså længe der er mennesker på jorden! Det kan i værste fald, blive noget af det sidste, den moderne civilisation overhovedet kommer at gøre, Danmark er blot en lille flink medspiller, en strategisk udkigspost, der parerer ordre fra de store. Hver dag dør uskyldige børn, kvinder og mænd i Irak, de ufattelige høje dødstal, fortsætter himmelflugten, til nye højder, der ingen ende vil tage, og glem ikke Afghanistan, som det hele faktisk startede med, der dør flere end offentligheden bliver oplyst om! Det næste mål i mellemøsten, er uden tvivl Iran, landet med nogle af verdens største olie og gas reserver, er en del af USA’s strategi.

I dette år er prisen på en tønde olie næsten 100 dollars, næsten ny verdens rekord, dog er dollar kursen det laveste siden 78´, men de stadig stigende energi priser op til og over vinter perioden, vil givetvis have en negativ effekt på lande som USA og naturligvis herhjemme i Danmark, selvom ”vi” aldrig har haft så mange penge som nu, koster alting mere og mere. Priserne på de mest basale madvarer har ovre slutningen af dette år kun kendt en vej, opad, og vi er slet ikke færdig, de næste par år vil mange ting stige i pris, pga. af den stigende velstand i Kina og Indien, der efterspørger alt lige fra bacon til whisky, presser priserne i vejret. Biler og energi efterspørger Kina mere og mere af, de har for nylig lavet endnu en stor olie aftale med Iran om levering af endnu mere energi, Kina lavede verdens største handel sidste år med Iran, på ikke mindre end 300 mia. dollars for fast forsyning af olie/gas de næste 25 år, Saudi Arabien lavede Kina også endnu en handelsaftale med, det vil sige, det olie vi i vesten får i dag, efterspørger Kina også.

Det resultere helt naturligt i højere priser, med mindre de olie producerende lande hæver produktionen af olie, hvilket Iran får svær ved, da landet for del år tilbage toppede deres olie produktion og vil højst sandsynligt ikke kunne udvide produktion kapaciteten meget mere end hvad den er i dag. Saudi Arabien producere mellem 8-10 mio. tønder om dagen, hvilket er det højeste i hele verdenen, det absolutte olie rigeste land i verdenen, men jo hurtigere der bliver pumpet, jo hurtigere svinder brøndene ind. De har sagt offentligt at over de næste 10-15 år vil de hæve deres produktion for at i møde komme den globale olie efterspørgsel, som til den tid vil ligge på over 100 mio. tønder om dagen, om det rent faktisk er muligt at hæve deres nuværende produktion med flere mio. tønder ekstra om dagen, vides ikke, der sås stor tvivl om deres tilbageværende oliereserver og deres udvidelses muligheder.

Kina med deres nye energi handelsaftaler, får stadig flere og flere biler på gaden, da velstanden stiger og stiger, og de vil sjovt nok have de samme forbrugsgoder vi har i vesten, vi har ligesom sat en lidt kedelig ”forbrugs-standard” som mange efterligner, når mulighederne er til stede. Bilerne der stort set alle kører på benzin/diesel vil uundgåeligt presse priserne yderlig mere i vejret, som kommer til at mærkes herhjemme inden længe, 10 kr. pr. liter er billigt i forhold til det vi kommer til at betale i fremtiden, biobrændsel er ikke nogen løsning, den forurenere mere end fossile brændstoffer, plus vi går 110% på kompromi med basale fødevarer ved udbredelse af eksempelvis majs marker i stor stil, den løsning holder simpelthen bare ikke, lokalt i nogle egne af verdenen måske muligt, men aldrig globalt, vi kan ikke engang producere nok mad til alle mennesker på planeten i dag. Biobrændsel er på ikke nogen måde vejen frem, som erstatning for olien.
Sol, vind og brint, brint som er på forsknings / forsøgs stadiet, og vil være det mange år endnu, er muligvis en af fremtidens energiformer, men løsningen er lagt fra klar og parat til brug.

Tankskib for fuld fart.
Jeg går jo ikke i små sko så her er info og viden.
Var det sådan vi ønskede at verden skulle være. Er det i bund og grund ikke fred og ro vil allesammen vil have.
Her lidt om ekstremister og hvad der kan ske.
 
 
 
 


Rudolf Hess

Mysteriet

Hess' biografi

Udsendelsen

Til lærere

Litteratur

Links


Udsendelse side               1   2  3   4   5


Tyskland skal have sit retmæssige ”lebensraum”, 
kræver Hitler

I foråret 1941 har Anden Verdenskrig varet i næsten to år. Siden Hitler og Nazistpartiet i begyndelsen af 1933 er kommet til magten, har Tyskland oprustet på fuld kraft. Skampletten og nederlaget i Første Verdenskrig skal vaskes væk. Det sønderdelte og forarmede Tyskland skal rejse sig igen, tordner Hitler løs på møde efter møde. Tyskland skal have sit retmæssige ”lebensraum”, kræver Hitler. I midten af trediverne er Hitlers militærmagt så stor, at han for alvor tør påbegynde udvidelsen af Det tredje Rige. I 1936 genindtager tyske tropper Rhinlandet, som har været afmilitariseret siden Første Verdenskrigs slutning. I 1938 indlemmes Østrig og den vestlige del af Tjekkoslovakiet – kaldet Sudeterland i det tyske storrige og endelig i 1939 marcherer tyske tropper ind i Prag.

Vestmagterne, med den britiske premierminister Chamberlain i spidsen, har været tøvende. Man ønsker ikke en krig med Tyskland, men håber at det kan lade sig gøre at dæmme op for Hitler ved den såkaldte appeasement politik. En politik, der går ud på at tillade Tyskland en begrænset ekspansion i Centraleuropa – En tid tror briterne, at det vil lykkes.


Hess og Sovjetunionens udenrigsminister Molotov

Men Hitler lader sig ikke begrænse. I august 1939 slutter han venskabspagt med Stalins Sovjet og påbegynder umiddelbart efter en invasion af Polen. Det står nu klart for briterne og franskmændene, at målet for nazisterne ikke bare er begrænset  ”lebensraum” i Centraleuropa. Hitler går utvetydigt efter en dominerende position i hele verden.

Storbritannien og Frankrig, der frygter at blive reduceret til tyske vasalstater, erklærer derfor det Det tredie Rige krig efter invasionen af Polen. Anden Verdenskrig er i gang. Men de allierede har forregnet sig. De undervurderer den tyske militærstyrke og har ikke forstået den moderne Blitzkrigs-taktik. I foråret 1940 indleder Hitlers pansertropper en række succesrige lynangreb i Frankrig og i løbet af ganske få uger er de allierede franske og britiske styrker løbet over ende. Hitler kan nu triumferende sammen med andre nazistiske dignitarer tage på sight-seeing  i Paris.

Efter en sidste sammenbidt modstand må de allierede styrker evakueres fra Dunkirk på den franske kyst. Hitler påtvinger den franske regering en ydmygende fred i Compeigne-skoven. Og for at understrege herrefolkets position bruger han den historiske togvogn, hvor de allierede - 20 år tidligere - havde fået tyskernes kapitulationsunderskrift efter Første Verdenskrig.

Med undtagelse af de britiske øer er Hitler nu herre over det meste af Vesteuropa.

I løbet af det næste år overvejer Hitler nu, om han skal foretage en invasion af Storbritannien. Görings Lufwaffe blive sat ind med massive bombardementer af storbyerne. Men det engelske Royal Airforce, som er talmæssigt underlegen, gør heroisk modstand og Churchill lover i nogle af sine berømte taler at Englænderne aldrig vil overgive sig.


Lige siden Hitler sammen med Rudolf Hess i 1923 skrev bogen Mein Kampf, har hovedmålet været knusningen af bolsjevikkerne

En invasion ser altså ud til at blive mere bekostelig for Tyskland end først antaget. Og i virkeligheden er Hitler ikke særlig interesseret i Storbritannien. Lige siden han sammen med Rudolf Hess i 1923 skrev bogen Mein Kampf, har hovedmålet været knusningen af bolsjevikkerne og udvidelsen af det tyske lebensraum mod øst. Derfor starter Hitler under kodenavnet "Operation Barbarossa” en planlægning, der skal føre til erobringen af Sovjet. Planen skal iværksættes i sommeren 1941.

Det er i den sammenhæng at Hess´ fredsplaner kommer ind. Hess er overbevist om, at en tofrontskrig vil være katastrofal for tyskerne. En fredsslutning med briterne vil give tyskerne ekstra styrke i kampen mod de bolsjevikkiske horder.

Lidt før kl. 3 siger Hess farvel til sin kone i deres luksuriøse hus i udkanten af München. Hess tager sin trenchcoat på og går ud af døren.


Hess tager af sted på sin flyvning til England

Hess lukker døren til sit hus, for sidste gang skal det vise sig.

Hess kigger lidt søgende rundt om huset.

Uden for venter tre mænd. Bl.a. adjudant Pintsch, Hess' personlige livvagt og en chauffør. Adjudanten har vejrudsigten med og den lover et let skydække over Skotland, som Hess kan bruge i et forsøg på at undgå angribende britiske jagere.

Der er ikke langt til lufthavnen.
I lufthavnen ifører Hess sig pilotudstyret og gør klar til at tage af sted. Hess giver bl.a. Pintsch to breve. Dem skal adjudanten personligt overlevere. Det ene brev er til hans kone Ilse, det andet er til Adolf Hitler. I brevet til føreren forklarer Hess sin mission og giver Hitler det råd, at skulle planen slå fejl, så kan Hitler overfor offentligheden forklare, at Hess er blevet sindssyg.

Hess kravler op i Messerschmitt-jagerflyveren. Den er blevet udstyret med ekstra benzintanke, så det er muligt at flyve helt til Skotland.
side    1     3   4   5

 
   
HER ER LIDT UHYGELIGT VIDEN OM ATOMVÅBEN.

Af Kalika Bro-Jørgensen,  fredag 27. jun 2008 kl. 11:38

Det britiske forsvarsministerium mener, at 1.700 atomsprænghoveder er designet på en måde, der øger risikoen for, at de går af ved et uheld og igangsætter en kædereaktion.

Atomsprænghoveder detonerer alt for let og risikerer at tage andre med i en kædereaktion - som popcorn i en mikroovn.

Det er ikke betryggende læsning, man finder i den sikkerhedsmanual, det britiske forsvarsministerium afklassificerede i sidste måned, og som det seneste nummer af tidsskriftet Newscientist refererer.

For at undgå denne popcorn-effekt er atomsprænghoveder designet til at kunne modstå et pludseligt slag, uden at plutoniumkernen detoneres. Men det er ikke tilstrækkeligt, til at verden kan føle sig sikker, mener det britiske forsvarsministerium.

Manualen slår til lyd for, at sprænghovederne skal tåle flere samtidige stød og slag, da »dette ville bidrage til forebyggelsen af 'popcorning' og burde være et designmål«.

Forsvarsministeriet anbefaler ligeledes, at man begynder at bruge en anden og mindre følsom type sprængstof omkring plutoniumkernerne.

En talskvinde for det britiske forsvarsministerium siger dog til Newscientist, at der er tale om »en teoretisk risiko« nærmere end en reel, idet atomvåben generelt håndteres og transporteres med yderste forsigtighed.

En række atomvåbeneksperter finder derimod risikoen reel nok. Philip Coyle fra den amerikanske tænketank Center for Defense Information fremhæver i tidsskriftet den episode, hvor amerikanske militærfly sidste år fløj fra North Dakota til Louisiana, uden nogen anede, at der var atomvåben ombord.

HER ER LIDT VIDEN OM NAZISTER.

Ny bog om nazilægen fra Auschwitz

Af GITTE KORSGAARD

Offentliggjort 05.05.08 kl. 10:43


I dag udkommer Anders Otte Stensagers biografi om den nok mest eftersøgte krigsforbryder i det 20. århundrede - den berygtede nazilæge fra Auschwitz, Josef Mengele.

Sig navnet Josef Mengele og nazismens rædsler dukker op i erindringen i al sin gru.

Josef Mengele var lægen fra Auschwitz, der gennemførte medicinske eksperimenter på kz-fanger og endte med at blive en af sin tids mest eftersøgte krigsforbrydere. Han stak af til Sydamerika og havde i 35 år held til at undslippe sine forfølgere, som omfattede nogle af de mest kompetente efterretningstjenester.

Anders Otte Stensager er netop udkommet med en biografi om den berygtede læge "Nazilægen Josef Mengele - Liv og forbrydelse".

Josef Mengele på dansk

»Hvordan lykkedes det Josef Mengele at forsvinde? Det er en gåde, som har været med til at fastholde fascinationen, men der findes ingen bøger om ham på dansk, og dem på engelsk er over 25 år gamle, så jeg ville gerne tegne et portræt af denne person, der fremstår som en af mest dæmoniserede og mystiske personer i historien. Det var også naturligt i forlængelse af mit universitetsspeciale om Holocaust,« siger Anders Otte Stensager.

Han har hæftet sig ved, at man i Sydamerika efter krigen tog imod krigsforbrydere. De havde gode kontakter, især i Argentina, men også i Brasilien, Paraguay og Uruguay.

»I Argentina havde man oven i købet pas parat til dem. Samtidig eksisterede der allerede tyske kolonier i Sydamerika, som var pengestærke og havde været med til at bygge samfundet op. Man havde altså en interesse i at beholde tyskerne, men også øge tilstrømningen af europæere af samfundsøkonomiske årsager. Det hører også med, at de sydamerikanske landes engagement i krigen var yderst begrænset, og det samme gjaldt Holocaust. Den samme tendens kan spores i Mellemøsten,« siger han.

Benægtelse er farlig

Anders Otte Stensager har i forbindelse med arbejdet med biografien været optaget af en omsiggribende holocaustbenægtelse, som han finder farlig, især hvis man ikke kender den rigtige historie.

»Jeg ville skrive en bred historisk biografi, men også aflive mange af de myter, der eksisterer om manden. Der er behov for mere viden, ikke mindst pga. den stigende benægtelse af Holocaust, der finder sted i dag.«

»Det er ikke kun i den arabiske verden, men også i Europa, og det bør man tage alvorligt. I England er det kommet så vidt, at nogle historielærere tøver med at undervise i Holocaust, fordi de frygter reaktioner fra elever med arabisk eller persisk baggrund, der kan have mere radikale og undertiden truende synspunkter.«

En europæisk arv

Anders Otte Stensager mener, at det er vigtigt, at historien også formidles på dansk.

»Holocaust er historiens største folkemord, og det er en arv, som alle europæere bærer rundt på. Det er en del af vores fælles europæiske identitet. Lande som Frankrig og England er begyndt at indse, at det også er deres ansvar, at det skete. Men vi bør også som danskere tænke mere over det, selvom vi er en lille nation. Vi vil gerne bryste os af, at vi reddede de danske jøder fra nazisterne, men faktisk var Danmark på den "forkerte side" de første tre år af krigen,« siger han og peger på, at når vi f.eks. i dag ser på Irak, Afghanistan, Rwanda og Jugoslavien, kan vi se, at historien gentager sig.

»Det er påmindelse om fortidens gru, men også om det ansvar, vi bør påtage os og forholde os til.«

Ikke en ener

Ifølge Anders Otte Stensager er der en tendens til at personificere tragedier og ulykker, så ansvaret lægges på nogle få personer som i tilfældet med Josef Mengele.

»Men Mengele var ikke alene. Bare i Auschwitz fandtes der en 30-35 læger, hvoraf i hvert fald halvdelen var involveret i en eller anden form for medicinske eksperimenter. Derudover var store dele af den tyske lægestand op gennem 1930'erne i større eller mindre grad involveret i et forsøg på at promovere systemets racebegreb. Andre faggrupper, arkæologer, historikere m.fl. var også involveret i denne vanvittige raceidealisering. Så Mengele indgik i en sammenhæng. Han var ikke et isoleret uhyre. Han var på en måde et produkt af sin tid.«

Anders Otte Stensager slår dog fast, at det ikke gør Mengele mindre skyldig.

»Han deler ansvaret med mange andre læger, og han begik uden tvivl forbrydelser mod menneskeheden og mord.«

Raceteori kom før nazisterne

Ifølge Anders Otte Stensager havde raceteorier eksisteret i mange år, da nazisterne kom til magten, og det hører med til historien.

»Vi tænker på nazisterne som dem, der opfandt raceteorien, men USA udformede raceteorier årtier forinden, ligesom Danmark og Sverige var involveret i tvangssterilisation af åndssvage. Der er altså intet belæg for at sige, at raceteori er en tysk eller nazistisk opfindelse. Man kan derimod sige, at det på et bredere internationalt plan blev legaliseret under nazisterne. Danmark tog også ved lære af de tyske "erfaringer".«

Anders Otte Stensager mener, at fortidens skygger kaster en række spørgsmål videre til lægevidenskaben i dag.

»Både mht. medicinske eksperimenter, men også selekteringsspørgsmålet. I dag kan vi frasortere et handicappet barn under graviditeten, men spørgsmålet er, om vi kan tillade os at gradere mennesker, eller om vi takket være teknologien lægger grunden til et inhumant menneskesyn.«

HER ER LIDT VENSTRE POLITIK I 1940-45år.

 

Leksikon

V

Vagtværn

Vagtværnene var de enheder, der i den politiløse tid blev indsat til at holde ro og orden.

Efter afsættelsen af det danske politi 19. september 1944 var det nødvendigt at indføre  vagtværnsenheder. De blev oprettet kommunalt i alle bymæssige bebyggelser med mere end 2.000 indbyggere, mens mindre kommuner som regel benyttede sig af private brand- og redningsselskaber. Vagtværnene eksisterede fra oktober 1944, og ordningen blev først helt ophævet i løbet af 1947 (selvom politiet igen trådte i funktion 13. maj 1945).

Oprettelsen af vagtværnene var baseret på en bekendtgørelse udsendt af justitsministeriet 11. oktober 1944. I den blev det klargjort, hvori værnenes opgaver bestod. De kunne ikke – som politiet – efterforske kriminalsager, men skulle i stedet virke præventivt. Dvs. de skulle forsøge at forhindre kriminalitet- herunder især voldelige forbrydelser som f.eks. mord eller røveri, seksualforbrydelser, afpresning og tyveri samt hærværksgerninger. Efter befrielsen og politiets genindsættelse var værnene dog hovedsageligt beskæftiget med bevogtning af de internerede tyske flygtninge. Vagtværnsbetjentene bar ingen skydevåben, men var udstyret med en kort stav. Deres uniform bestod af en kasket og et armbind, ligesom de også bar en lygte og en fløjte.

Da politiet blev fjernet, steg kriminaliteten, og borgerne gjorde ofte brug af selvtægt. Dvs. at almindelige mennesker kunne finde på at tage loven i egen hånd og selv straffe personer mistænkt for en forbrydelse. Vagtværnene skulle bl.a. hjælpe til at undgå den tendens, for der var naturligvis fare for, at uskyldige kunne blive straffet, ligesom der er eksempler på, at straffene kunne blive meget voldelige.

Vagtværnene kunne kun pågribe folk, der blev taget på fersk gerning, eller hvis der fandtes klare og friske spor i sagen. Derfor kunne de ikke hjælpe til at opklare forbrydelser. I stedet måtte de indgive sagerne til den ansvarlige anklagemyndighed, hvor de som regel blev liggende, til politiet igen kunne fungere. Ud over selvtægt var også sortbørshandel blevet et problem i løbet af besættelsen, og her havde værnene til gengæld ofte held med at forstyrre den illegale handel. Det skete primært gennem patruljevirksomhed og razziaer på de steder, hvor handlen fandt sted.

HER HVAD JER KUNNE FINDE OM KONSERVETIV POLITIK UNDER BESÆTTELSEN og jeg må siger de gemmer på nået.

Spørgsmål:
Jeg er i gang med en belysning af:

Besættelsestiden, set fra danske og fra tyske myndigheder, aviser,
etc.,

altså kontrastivt.


Tror De, at De kan hjælpe mig lidt på vej med dette?

Svar:
Det er ikke nemt at finde materiale til en kontrastiv belysning af emnet. DEr er skrevet meget fra den danske synsvinkel, men besættelsestiden er ikke meget kendt af tyskere, derfor findes der heller ikke ret meget litteratur til ement.

HER ER LIDT POLITISK-OVREVEJELSER OM FOLKS HADE-MOTORIK.
Jeg vil prøve at få folk som skulle læse her på mine sidder at had avler had, uanset hvem der begynder og jeg må sige at der er ting jeg forstår, men der er absalut også nogle ting om had jeg må erkende at jeg måske nok syntes er langt ude og nu må jeg sige at folk som kommer til et land og bor og her er tale om alle lande, da det jeg vil sige er, man skal da indordne sig under dette lands love uanset hvordan folk så er og der mener jeg om folk er blå, gule eller grønne og stadig vil jeg mene at folk må da tro lige hvad de ville, jeg er af den mening at ingen skal påduttes andres tro og ingen skal begynde at prædke verken moral eller religion, jeg har lært her i livet, at man så absalut ikke skal tage nået for givet og lad mig sige at hvis fok gør dette, så kaldes det dumhed og nu har jeg faktisk været flere gange i udlandet og vi kunne lære nået af andre lande, men den historie kommer næste gang og husk som jeg startet med at skrive, had avler had, lad os dog leve i fred og ro, ellers får vi atter en krig.
HER KOMMER LIDT VIDEN OG GRÆKENLAND.
Ja jeg kan da lidt om Grækenland og jeg har jo været det og jeg må sige at selvom vi måske er foran i nogle former for viden, ja så kunne vi lære nået af dem, her i lille Danmark, kan folk jo ikke få tingene store nok og jeg har jo sagt at vi nok er foran eller er vi Grækkerne bygger huse når de har råd og det sjove er at når de bygger så ser man huse hvor de nok mangler en etage, men nej de venter til de har flere penge og laver så mere, jeg må sige at jeg er inponeret over fantasien og husk Græsk historie er jo meget gammel og der ville komme billeder i fotoalbumet og i kender vel talen som siger et billed siger mere end 1000-ord, så vendt og kig.
HER SER I HVORDAN:. VI SKAL ENES I LILLE DANMARK.
men han vil gerne slå fast, at danskerne de sidste to årtier har været vidne til en omfattende indvandring, som ikke kan måle sig med noget, man tidligere har set i landets historie. På 15 år fra 1985 til 2000 voksede antallet af udenlandske statsborgere i Danmark med 150 procent fra knap 108.000 til 295.000.
Det er lykkedes danskerne op gennem historien at reproducere sig selv. Men det ændrede sig fra 1968. Det i forvejen så berømte år blev det sidste år, hvor det danske folk reproducerede sig selv. Hvert eneste år i 1980’erne døde der flere danskere, end der blev født. Sidst det skete var under koldfeberen i 1830’erne. Og her 40 år efter 1968 føder danskerne stadig ikke tilstrækkeligt med børn, så indvandringen er nødvendig for at holde et aldrende samfund demografisk kørende
Overskrift 1
HER KOMMER LIDT OM HVORDAN BYUKRATIET VIRKER, en sagsbehandler har.15%. bogerkontakt og bruger så .43%. til, registering, dukmentation og indberatninger, folkeskole-lære har samme problem, er der virklig ingen som har nået at sige om denne mærkaber situvartion, hilsen fra. Leon, som siger til Danskerne kom frem. Jeg bliver nødtil at fortælle jer at hvis i møder en sagsbehandler som er ny i faget, så kan talen blive dum fra begge sider, så husk, venlighed og tålmodighed og hvis folk har lavet deres hjemme-arbejde godt nok og kender §.så skulle der jo ikke være nogle problemer og lad mig sige, tænk lige på den sagsbehandler som nok har talt med flere den dag, han/hun kan jo også blive træt, så husk ordet, venlighed og tålmodighed.
HEJ HER KAN DE ÅBENBART FORSTÅ ET BUDSKAB.
Benzinselskaberne håber de slipper for at anvende brugebiobrændstoffer fremstillet af fødevarer i Danmark. I stedet vil de stræbe mod at udvikle det såkaldte andengenerations-biobrændstof, som er baseret på affald og ikke for eksempel majs og korn.

Det siger de fire største benzinselskaber i Danmark efter en højst overraskende rapport fra Verdensbanken.

Den nye rapport vurderer, at den stigende produktion af bioetanol har fået de globale fødevarepriser til at stige 75 pct., og dermed er hovedårsagen til den globale fødevarekrise.

Statoil er det eneste selskab, der i dag sælger benzin med bioetanol i Danmark, Bio 95, som indeholder 5 pct. bioetanol. Kommunikationsdirektør Per Brinch fra Statoil oplyser, at den etanol, Statoil anvender, er produceret på sukkerrør fra Brasilien, og ikke majs, som får meget af skylden for de stigende fødevarepriser
JEG SKAL LIGE HOSTE. SELV JEG ER IMPONERET. HER SER I VERDENS FØRSTE REDNING.
Nyhedsbureauet AP har beskrevet, hvad man kan få for beløbet, der svarer til 3.619 milliarder kroner. Og nævner, at en så stor sum penge er to gange så stor som den danske økonomi.

Pengene kunne give tigerspring inden for avanceret forskning eller give amerikanerne langt bedre sundhedssikring eller bedre råd til studier. De kunne endda redde verden fra klimaforandringerne, vurderer miljøforkæmper.

Forskning eller sundhed for alle
For 700 milliarder dollars kan man købe sig 70 rumteleskoper som Hubbleteleskopet. Man kan finansiere USA's førende medicinske forskningsinstitut i to årtier eller drive USA's efterretningstjenester i 15 år for de penge.

Pengene kunne finansiere et års sundhedsregninger for over 85 millioner af de svageste amerikanere: Børn, handicappede og ældre. De kunne eliminere landets studielån eller dække fem katastrofebevillinger i den størrelse, staterne langs Den mexikanske Golf fik efter orkanen Katrina.

700 milliarder dollars kunne finansiere syv år med krige på to fronter. Alligevel ville der være penge til overs til at dække den amerikanske hærs årlige budget på 140 milliarder dollars.

Tre gange New Deal
Da præsident Roosevelt under tredivernes depression løftede USA ud af den økonomiske tristesse med sin New Deal-krisepakke, brugte han, hvad der i dag svarer til 250 milliarder dollars. Det gav ifølge AP's tal 40.000 nye, offentlige bygninger, 72.000 skoler og 8.000 parker.

Apollo-rumprogrammet, som førte til, at USA kunne sende mennesker til Månen i 1969, kostede henved 169 milliarder dollars efter dagens kurs.

Man kunne selvsagt også bygge flere broer. De 3.619 milliarder kroner kunne dække et par stykker eller tre: Storebæltsbroen alene kostede 21,4 milliarder kroner i 1988-priser, da den blev åbnet helt i 1998.

Kunne redde klimaet
Nyhedsbureauet har spurgt lederen af den store amerikanske miljøorganisation Nature Conservancy, M. A. Sanjayan, hvordan han ville benytte pengene.

Og han er ikke i tvivl: Han ville bruge pengene til at genoverveje, hvordan vi kan leve bæredygtigt på denne planet.

»Istedet for at redde store virksomheder ud af suppedasen med 700 milliarder dollars, så kunne vi redde naturen. Vi kunne rette op på alle de skader, vi har forårsaget, og sikre, at tingene bliver gjort rigtigt i fremtiden«, siger han og tilføjer, at pengene kunne gå til alt fra at skabe såkaldte grønne arbejdspladser til at fremme solenergi og beskytte vandmiljøet.
JEG MÅ SPØGER HVORFOR BLIVER DET IKKE GJORT NÅET.
 

Jeg har jo talt om al-verdens klima. miljø og idag i Ekstre Bladet er der masser af info og hvad. Anders Fogh, vil og ikke vil, som jeg tyder denne historie, så vil han entligt intet, det er jo ingen nyhed at Danmark er et af verdens største miljø synder. CO-2, men den gode herre som har skrevet/lavet denne historie, har godt nok lavet et godt hjemme arbejde og i får lige Forurening af grundvandet, ja vi har vel altid vist at nogle boringer er blevet lukket og vi har jo alle hørt om forurening af vores drikke-vand.

Jeg går vidre med hans historie om Syreregnen, nu de det jo ingen ovreraskelse for mig, men der bliver skrevet om den olie som skibene sejler på, der er svovl indholdet støre de man må bruge i Dansk-farvand.

Her kommer så Danmarks-brøler, vi kender jo historien om. Kærgård Klitplantage. Harboøre Tange(høfte-kan ikke huske numret), der bliver jo også skrevet at der bare liger så mange giftdepotter i Danmark, hvis i ikke tager denne historie alvorlig, så vil vores børn og børnebørn, mærke konsikvensen.

Vi talte forleden dag om Kemikalier og der er jo. Ftalater, som jo er homon forstyrende og Kræftfremkaldene, eksempelvis er mistanken jo at de misdaner meneskets og dyrs kønsorganer

Kærdgård-klitplantage, kviksølv-forurenet-skandale.